Chwilio'r wefan
English

Oherwydd bod y bag pinc ailddefnyddiadwy newydd ar gyfer plastigion yn cael ei gyflwyno ledled y sir, rydym yn lleihau nifer y lleoliadau lle gellir casglu sachau pinc untro. Os yw eich stryd yn defnyddio'r gwasanaeth casglu sachau pinc untro o hyd, gallwch gael mwy o sachau gan ddefnyddio'r tocyn ailarchebu neu ofyn am ddosbarthiad fel a ddisgrifir isod.

Bag ailgylchu

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Sachau gwyrdd, pinc a bagiau bwyd

Gallwch ofyn am fwy o sachau ailgylchu ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag ail-archebu sydd ym mhob rholyn. Rhowch hwn ar eich sach ar y diwrnod casglu wrth i'ch sachau ddechrau dod i ben ac yna dylai'r criwiau casglu ddosbarthu rholyn neu becyn newydd i chi.

Gellir hefyd gasglu sachau ailgylchu newydd, gan gynnwys sachau gwyrdd a phinc a bagiau gwastraff bwyd, o nifer o leoliadau. Ceir rhestr lawn isod.

Bagiau gwastraff gardd

Mae bagiau gwastraff gardd ailddefnyddiadwy ar gael am ffi fechan o'r holl swyddfeydd tai rhanbarthol. Mae bagiau â phwysau sy'n llai tebygol o chwythu yn y gwynt ar gael am £2 yr un.

Bydd nodi'ch cyfeiriad ar eich bag yn helpu criwiau i'w ddychwelyd ar ôl ei wacáu. Gallwch roi uchafswm o 10 bag gardd allan mewn un casgliad.

Biniau gwastraff bwyd

Mae biniau gwastraff bwyd mawr a bach ar gael i'w casglu o bob swyddfeydd tai rhanbarthol.

Lleoliadau

Ceir llawer o leoliadau ar draws y ddinas a'r sir lle gallwch gasglu sachau ailgylchu gwyrdd a phinc, bagiau gwastraff gardd a biniau a bagiau gwastraff bwyd newydd. Rhennir ein rhestr yn ardaloedd ac mae'n cynnwys dolen i ddangos y lleoliad ar fap.

LleoliadSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pincBiniau gwastraff ceginBagiau gwastraff gardd
Blaenymaes    
Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes, 73-89 Ffordd y Brain, Ravenhill, SA5 5EDYYYY
The 104 (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 104 Broughton Avenue, Blaenymaes, Abertawe. SA5 5JRY   
     
Brynmill ac Uplands    
Kays Convenience Store (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 61 Stryd Bernard SA2 0HSYY  
Prif Derbynfa Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Parc Singleton, SA2 8PPY (myfyrwyr yn unig)Y (myfyrwyr yn unig)Y (myfyrwyr yn unig) 
Uplands News (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 4-6, Sgwâr Gwydr, Uplands, SA2 0HDYY  
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol y Brenin Edward, Brynmill, SA1 4LXYY  
     
Canol y Ddinas    
Ganolfan Gyswllt, Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, SA1 3SNYY  
Canolfan yr Amgylchedd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Stryd y Pier, SA1 1RYY   
Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref , Stryd Crofft, SA1 1QDYYYY
UMYDDS, Llys Glas, 1 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5ALY (myfyrwyr yn unig)Y (myfyrwyr yn unig)  
     
Mount Pleasant    
Londis (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 49 Stryd Norfolk, Mount Pleasant, SA1 6JQY   
     
Clydach    
Bev's Shop (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 30 Heol Bethania, Clydach, SA6 5DEY   
Llyfrgell Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach, SA6 5LNYYYY
Cwm Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 73 Heol Hebron, Clydach, SA6 5EHY   
     
Bonymaen    
Cymunedau'n Gyntaf Bonymaen (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Ffordd Caernarfon, Bonymaen, SA1 7HJY   
Llyfrgell Bonymaen, Heol Bonymaen, SA1 7AWYYYY
Swyddfa Bost Colwyn Avenue (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 143 Rhodfa Colwyn, Bonymaen, SA1 7ENY   
     
Llansamlet    
Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside, 78-80 Heol Carmel, Winch Wen, SA1 7JZYYYY
Llyfrgell Llansamlet, Heol Peniel Green, Llansamlet, SA7 9BDYYYY
Swyddfa Bost y Trallwn (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Trallwn, Llansamlet, SA7 9XAY   
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, SA6 8QNYYY 
Y Siop Ailddefnyddio, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, SA6 8QN   Y
     
St Thomas a Port Tennant    
Llyfrgell St Thomas, Heol Parc Grenfell, St Thomas, SA1 8EZYYYY
Canolfan Ailgylchu Tir John, Heol Wern Fawr, Port Tennant, SA1 8LQYYY 
     
Fforestfach    
Llyfrgell Fforestfach, Heol King's Head, Gendros, SA5 8DAYYYY
Swyddfa Bost Fforestfach (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 870 Heol Caerfyrddin, Fforestfach, SA5 8HPY   
     
Gorseinon    
Canolfan Ailgylchu Garngoch, Ffordd y Ffenics, Gorseinon SA4 9WFYYY 
Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon, 7 Heol Alexandra, Gorseinon, SA4 4NSYYYY
Llyfrgell Gorseinon, 15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, SA4 4AAYYYY
     
Penllergaer a Phontlliw    
Tircoed Village Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Y Cyswllt, SA4 9NYY   
Swyddfa Bost Pontlliw (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 7 Heol Abertawe, Pontlliw SA4 9EEY   
     
yr    
Swyddfa Bost Crofty (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 50 Lôn Pencaerfenni, Crofty, SA4 3SWY   
Llyfrgell Pennard, Heol Pennard, Pennard, SA3 2ADYYYY
Swyddfa Bost Llanrhidian (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Herons Way Stores, The Cross, Llanrhidian, SA3 1ESY   
     
Tregŵyr    
CK's SupermarketYn agor mewn ffenest newydd, Heol Sterry, Tregŵyr, SA4 3BWY   
Llyfrgell Tregŵyr, 10 Stryd Mansel, Tregŵyr, SA4 3BUYYYY
     
Cilâ a Dyfnant    
Swyddfa Bost Dyfnant (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Dunvant Stores, 2 Pen Y Fro, Dyfnant, SA2 7TRY   
Llyfrgell Cilâ, The Ridgeway, Cilâ, SA2 7QSYYYY
Swyddfa Bost Cilâ (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Siop Bapur Newydd Cilâ, 428, Gower Road, Cilâ, SA2 7AJY   
     
Y Clâs    
Clase Supermarket (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Solfa, SA6 7NXY   
     
Brynhyfryd a Chwmbwrla    
Llyfrgell Brynhyfryd, Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, SA5 9LHYYYY
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 187 Heol Ganol, Cwmdu, SA5 8EZY   
     
Treforys    
Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys, Heol Treharne, Treforys, SA6 7AAYYYY
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, SA6 7AAYYYY
Slee Stores/Swyddfa Bost (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 1213 Heol Castell-nedd, Plasmarl, SA6 8JT Y   
     
Y Mwmbwls  a West Cross    
Llyfrgell Ystumllwynarth, Lôn Dunns, Y Mwmbwls, SA3 4AAYYYY
Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross, Rhodfa Linden, West Cross, SA3 5JWYYYY
     
Penlan    
Swyddfa Dai Ranbarthol Penlan, 1-11 Heol Cadnant, Penlan, SA5 7AQYYYY
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan, Heol Gwyrosydd, Penlan, SA5 7RPYYY 
Llyfrgell Penlan, Heol Frank, Penlan, SA5 7AHYYYY
     
Pontarddulais    
Llyfrgell Pontarddulais, Rhodfa San Mihangel, Pontarddulais, SA4 8TEYYYY
     
Sgeti    
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun, Heol Derwen Fawr, Sgeti, SA2 8DUYYY 
Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti , Bloc 1, 2 Clyne Court, Sgeti, SA2 8JDYYYY
Llyfrgell Sgeti, Heol Vivian, Sgeti, SA2 9BZYYYY
Swyddfa Bost Sgeti (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, CK's, Rhodfa Parc Sgeti, Sgeti SA2 8JJY   
     
Townhill    
Swyddfa Bost Graiglwyd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 132 Heol Townhill, Townhill, SA2 0UUY   
Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill, Rhodfa Powys, Towhill, SA1 6PHYYYY
Llyfrgell Townhill, Rhodfa Powys, Townhill, SA1 6PHYYYY
Swyddfa Bost Townhill (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 82 Heol Penygraig, SA1 6JZY   
     
Waunarlwydd    
CK's Supermarket (dorlen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Abertawe, SA5 4TQY   

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM