Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Clydach (ar agor)

Stryd Fawr, Clydach, Abertawe, SA6 5LN.

Oriau agor

Dydd Mawrth 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 1.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Dychwelyd llyfrau (does dim angen gwneud apwyntiad)
  • Llungopïo ac argraffu (taliad cerdyn sydd orau gennym, gallwch hefyd dalu ar-lein). Os ydych am argraffu, bydd angen i chi archebu sesiwn ar gyfrifiadur hefyd.
  • Caniateir pori drwy lyfrau yn y llyfrgell o 1 Medi. Does dim angen gwneud apwyntiad. Am fanylion trefniadau mynediad nheu gyfyngiadau, gan gynnwys ciwio, cysylltwch â'r llyfrgell.

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Oes
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: 10 sedd
Llungopïwr: Du/gwyn
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Bws: X6 a 214
Côd post: SA6 5LN

Enw:
Llyfrgell Clydach (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Maria Nagle
Ffôn:
01792 843300
Wedi'i bweru gan GOSS iCM