Chwilio'r wefan
English

Er bod llyfrgelloedd yn aros ar gau i'r cyhoedd nes clywir yn wahanol, ae'r gwasanaeth 'ffonio a chasglu' bellach ar gael mewn rhai llyfrgelloedd gan roi cyfle i chi archebu llyfr a'i gasglu. Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth hwn a pha lyfrgelloedd sy'n ei gynnig.

 

Os oes gennych unrhyw eitemau ar fenthyg ar hyn o bryd byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich cyfrif, cysylltwch â ni yn llinelllyfrau@abertawe.gov.uk.

 

Wyddech chi eich bod yn gallu defnyddio nifer o'n gwasanaethau llyfrgell ar-lein?  Gall aelodau Llyfrgelloedd Abertawe lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau sain ac e-gylchgronau AM DDIM. Gall aelodau Llyfrgelloedd Abertawe gelli ddefnyddio adnoddau ar-lein AM DDIM fel World Book Online, Credo a NewsBank AM DDIM. Gallwch ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgell a dechrau mwynhau mynediad i'n holl adnoddau ar-lein: www.abertawe.gov.uk/ymunoallyfrgell

Open book

Llyfrgelloedd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM