Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at lyfrau ac adnoddau am ddim yn ogystal â channoedd o wasanaethau'r cyngor ar-lein.

Nes clywir yn wahanol, bydd Llyfrgell Ganolog Abertawe'n cauam 6.00pm o ddydd Mawrth i ddydd Gwener; bydd y newidiadau hynyn dod i rym o ddydd Mawrth 19 Medi 2023.

Nes clywir yn wahanol bydd Llyfrgell Tre-gŵyr argau ar ddydd Mercher a dydd Iau bob wythnos. Daw'r newidiadau hyn i rym o ddydd Mercher 20 Medi 2023.

Nes clywir yn wahanol bydd Llyfrgell Pennard ar gau ar ddydd Iau bob wythnos. Daw'r newidiadau hyn i rym o ddydd Iau 21 Medi 2023.

Mae gennym 17 llyfrgell yn ogystal â gwasanaeth dosbarthu i'r cartref i gwsmeriaid nad ydynt yn gallu cyrraedd eu llyfrgell leol. Rydym hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau digidol i'n haelodau.

 
Twitter icon - round,  50 x 50 pixels
 
Instagram icon - round,  50 x 50 pixels

Llyfrgelloedd yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor a chyfleusterau.

Gwasanaeth clicio a chasglu'r llyfrgell

Gallwch archebu llyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein neu dros y ffôn i'w casglu o'ch llyfrgell leol.

Gallwch chwilio, adnewyddu a gofyn am eitemau'r llyfrgell ar-lein

Gallwch reoli eich cyfrif llyfrgell, adnewyddu'ch benthyciadau, dewis llyfrau ac eitemau eraill a'u rhoi ar gadw drwy'r catalog ar-lein.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.

e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Bapurau Newydd

Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Bapurau Newydd am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe

Cofrestrwch i ddod yn aelod am ddim ar-lein neu yn unrhyw un o'n 17 o lyfrgelloedd i ddechrau mwynhau'r ystod lawn o fanteision.

Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ymuno â'r llyfrgell a chymryd rhan.

Taliadau llyfrgell a thalu ar-lein

Taliadau am gadw eitemau, dychwelyd llyfrau'n hwyr a gwasanaethau llyfrgell eraill. Gallwch hefyd dalu am argraffu a chopïo ar-lein.

Gwasanaethau hanes lleol, ymchwil a gwybodaeth yn y llyfrgell

Gallwn gynnig help gyda dod o hyd i wybodaeth, gwaith cartref neu ymchwil mwy manwl drwy adnoddau ar-lein a'n tîm o arbenigwyr.

Wifi, cyfrifiaduron ac argraffu

Mae pob un o'n llyfrgelloedd yn cynnig mynediad at wifi, cyfrifiaduron a gwasanaethau argraffu i aelodau llyfrgell.

Gwasanaeth dosbarthu i'r cartref y llyfrgell

Mae gwasanaeth dosbarthu i'r cartref ein llyfrgelloedd ar gael i breswylwyr nad ydynt yn gallu mynd i'w llyfrgell leol oherwydd rhesymau iechyd neu symudedd.
Close Dewis iaith