Chwilio'r wefan
English

SYLWER BOD HOLL LYFRGELLOEDD ABERTAWE YN AROS AR GAU NES CLYWIR YN WAHANOL.

Ar hyn o bryd rydym ar gamau cynnar iawn y gwaith i gynllunio ffordd o ailgyflwyno rhai o wasanaethau'r llyfrgell, ond nid oes cynllun i ailagor ein llyfrgelloedd yn syth. Diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid yw'n prif flaenoriaeth ac rydym yn ystyried cyngor ac arweiniad y llywodraeth yn ofalus. Bydd angen craffu ar unrhyw gynnig i ailagor ein mangreoedd yn ofalus, yn ogystal â'i reoli'n ofalus, ac mae'n debygol y gwneir hyn fesul cam dros gyfnod cytunedig.

 

Os oes gennych unrhyw eitemau ar fenthyg ar hyn o bryd byddwn yn eu hadnewyddu'n awtomatig i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch eich cyfrif, cysylltwch â ni yn llinelllyfrau@abertawe.gov.uk.

 

Wyddech chi eich bod yn gallu defnyddio nifer o'n gwasanaethau llyfrgell ar-lein?  Gall aelodau Llyfrgelloedd Abertawe lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau sain ac e-gylchgronau AM DDIM. Gall aelodau Llyfrgelloedd Abertawe gelli ddefnyddio adnoddau ar-lein AM DDIM fel World Book Online, Credo a NewsBank AM DDIM. Gallwch ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgell a dechrau mwynhau mynediad i'n holl adnoddau ar-lein: www.abertawe.gov.uk/ymunoallyfrgell

Open book

Llyfrgelloedd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM