Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 17 Mehefin 2019
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Clydach
9.00AM. Tan 12.30pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
25+ oed ac yn chwilio am waith? Gallwn helpu! Mae Gweithffyrdd+ yn cynnig mentora un i un, cefnogaeth gyda chwilio am swyddi, gyda'r cyfle i ennill cymwysterau newydd a phrofiad gwaith taladwy.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Penlan
9.30AM. Para 2 awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i gael help a chyngor ar lunio CV a cheisiadau.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Gorseinon
9.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n dysgu Cymraeg? Ymunwch â'n grŵp anffurfiol a chyfeillgar i wella'ch sgiliau siarad Cymraeg!
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Cilâ
10.00AM. 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Townhill
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol (grŵp i oedolion).
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Fforestfach
10.00AM. Tan 11.00am. Trydydd dydd Llun y mis.
Dewch draw i gael paned a chreu ffrindiau yn y grŵp anffurfiol a chyfeillgar hwn.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Ystumllwynarth
11.00AM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ymlacio trwy Liwio - clwb lliwio i oedolion.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Sgeti
11.30AM. Tan 1.00pm.
Ydych chi'n drysu wrth ddefnyddio'ch ffôn neu'ch tabled newydd? Yn y sesiwn hon, byddwn yn dangos i chi sut i wneud y pethau syml ac yn cynnig ychydig o fanylion am eich dyfais newydd fel eich bod yn hyderus wrth i ei harchwilio. Mae lleoedd yn brin felly mae'n rhaid cadw lle. Sesiwn gan Discovery with Three.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Penlan
1.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp crosio a gwau.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Ystumllwynarth
1.30PM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Tylino babanod ac ioga i fabanod gyda Chymraeg i blant. Grŵp tylino babanod/ioga i fabanod dwyieithog sy'n cyflwyno'r Gymraeg i'ch baban. Cyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, magu hyder neu ddysgu ymadroddion Cymraeg i'w defnyddio gyda'ch baban.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Sgeti
1.45PM. Tan 3.15pm.
Ydych chi am wella ansawdd eich lluniau? Gallwn ni eich helpu i wneud hynny. Byddwn yn canolbwyntio ar ap Aviary (Apple ac Android) ac yn dangos i chi sut i fireinio, addasu golau neu drwytho lluniau er mwyn cael y ddelwedd orau, llunio'ch capsiynau eich hun ac arbrofi â hidlyddion i greu effeithiau medrus. Mae lleoedd yn brin felly mae'n rhaid cadw lle. Sesiwn gan Discovery with Three.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell St Thomas
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i ymuno yn yr hwyl - gemau megis Scrabble, gwyddbwyll a llawer mwy.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Cilâ
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n grefftwr geiriau brwd? Os hoffech chi gymryd rhan, gofynnwch i'r staff am fanylion. Rhaid cofrestru oherwydd y bydd lleoedd yn brin.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Penlan
2.00PM. Tan 2.30pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Sesiwn adrodd stori ryngweithiol ar gyfer babanod prysur. Dewch i Neidio, sgipio, sboncio, cropian a chael hwyl!
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Pontarddulais
2.15PM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Sesiwn amser rhigwm gyfeillgar a phoblogaidd i blant 0-5 oed. Croeso i frodyr a chwiorydd hŷn yn ystod gwyliau'r ysgol.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Tregŵyr
2.30PM. Para oddeutu awr. Trydydd dydd Llun y mis.
Grŵp cyfeillgar sy'n cwrdd i drafod ei lyfr diweddaraf.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Sgeti
3.15PM. Tan 4.45pm.
Dewch i archwilio Trip Advisor a Google Trips i weld sut gallant wella'ch profiadau teithio a blasu. Dysgwch sut i ddod o hyd i gynigion arbennig, dewch i weld y byd drwy ddefnyddio adolygiadau ac argymhellion pobl eraill, ac yn bennaf oll, gwnewch yn fawr o'ch amser teithio llwyr haeddiannol. Mae lleoedd yn brin felly mae'n rhaid cadw lle. Sesiwn gan Discovery with Three.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Gorseinon
3.30PM. Tan 5.50pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Tregŵyr
3.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Penlan
3.30PM. Tan 5.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell St Thomas
3.30PM. Tan 5.20pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i drafod materion neu bryderon â'ch PCSO (Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu) lleol.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Drop-in craft club suitable for all ages. Design and make a different crafts every week to take home.
17 Mehefin 2019
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. Sesiwn 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i drafod materion neu bryderon â'ch PCSO (Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu) lleol.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM