Chwilio'r wefan
English

Mae holl ddigwyddiadau'r llyfrgell wedi'u canslo nes clywir yn wahanol.

Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 15 Gorff 2020
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
14 Gorff 2020 - 17 Gorff 2020
Llyfrgell Ganolog Abertawe
4.00PM. Bob dydd Mawrth - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Tregŵyr
9.30AM. Para oddeutu hanner awr. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau i helpu datblygiad iaith yn ogystal â chynnig cyfle i gwrdd â rhieni a gofalwyr eraill â phlant ifanc. Bydd digon o lyfrau lluniau a llyfrau bwrdd i'w benthyca er mwyn gwella datblygiad eich plentyn.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Ganolog Abertawe
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar fore Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Gorseinon
10.00AM. Cylchdeithiau yn para am 45 - 90 munud, yn amodol ar y tywydd a'ch egni! Wythnosol ar ddydd Mercher.
Grŵp hamddenol yw hwn ac mae'n ffordd wych o gael rhywfaint o ymarfer corff wrth gwrdd â phobl newydd.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Penlan
10.30AM. Tan 11.00am. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Sesiwn adrodd stori ryngweithiol ar gyfer babanod prysur. Dewch i neidio, sgipio, sboncio, cropian a chael hwyl!
15 Gorff 2020
Llyfrgell Fforestfach
10.30AM. 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Tregŵyr
11.00AM. Para am awr a hanner.
Cwrdd yn wythnosol am fore o grefft. Dewch â'ch prosiect eich hun neu ymunwch ag eraill wrth sgwrsio dros baned.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Ystumllwynarth
11.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Treforys
12.00PM. Tan 12.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Amser rhigwm Cymraeg.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Ganolog Abertawe
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar brynhawn Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach. Mae Amser Tylino'r Bol (teganau chwarae meddal) yn dilyn y sesiwn hon.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
2.00PM. 2 awr. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Suitable for both new and experienced players.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Clydach
2.15PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Ystumllwynarth
2.30PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Clydach
3.30PM. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Help, cyngor a llungopïo ac argraffu am ddim.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Fforestfach
3.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Clydach
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Dysgwch sut i godio eich gemau eich hunan. Cyfle i gael hwyl a dysgu sgiliau newydd!
15 Gorff 2020
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. 1 awr. Wythnosol ar ddydd Mercher. Yn ystod y tymor yn unig.
Craft session for children age 4+. Come along and be creative at our after school arts and crafts club.
15 Gorff 2020
Llyfrgell Penlan
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Mercher.
Dewch draw i ymuno a'n grwp darllen Lego gwych. Cewch ddarllen straeon difyr ac adeiladu cymeriadau,strwythurau a golygfeydd gyda Lego.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM