Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 21 Awst 2018
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Awst

21 Awst 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
21 Awst 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar fore Mawrth.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
21 Awst 2018
Llyfrgell Pontarddulais
10.00AM. 1 awr.
Dysgwch sut i animeiddio'ch creadigaethau yn Llyfrgell Pontarddulais. Yn addas i blant 4-7 oed. Mae'n hanfodol cadw lle.
21 Awst 2018
Llyfrgell Treforys
10.00AM. Para oddeutu awr.
Cydganu llawn hwyl i oedolion. Ymunwch â Julie-Anne am awr o hwyl a chwerthin! Rhowch £2 y sesiwn i waith Elusen Goldies os gwelwch yn dda.
21 Awst 2018
Llyfrgell Tregŵyr
10.30AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol.
21 Awst 2018
Llyfrgell Tregŵyr
10.30AM. Mae hyd y sesiwn yn dibynnu ar y llwybr. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Dewch i ymuno â ni yn y grŵp cyfeillgar newydd hwn i gael mwy o wybodaeth.
21 Awst 2018
Llyfrgell Sgeti
10.30AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
21 Awst 2018
Llyfrgell Gorseinon
10.30AM. 90 munud. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Grŵp gwau a chrosio cyfeillgar a phoblogaidd. Dyma gyfle i rannu syniadau ac ehangu'ch sgiliau.
21 Awst 2018
Llyfrgell Ystumllwynarth
11.30AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Amser rhigwm Cymraeg.
21 Awst 2018
Llyfrgell Pontarddulais
11.30AM. 90 munud.
Dewch â'ch teganau'n fyw yn Llyfrgell Pontarddulais gyda'n gweithdy fesul ffrâm. Yn addas i blant 8-12 oed. Mae'n hanfodol cadw lle.
21 Awst 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
1.00PM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
I chwaraewyr profiadol.
21 Awst 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar brynhawn Mawrth.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
21 Awst 2018
Llyfrgell Tregŵyr
2.00PM. Para oddeutu awr.
Hwyl Toontastic. Wedi'i dylunio ar gyfer awduron ac animeiddwyr y dyfodol, bydd ein sesiwn yn dangos i chi sut i osod yr olygfa, cynllunio'ch stori a dod â chymeriadau'ch llyfrau dyfeiswyr direidi'n fyw gyda symudiadau a lleisiau. Mae'n hanfodol cadw lle.
21 Awst 2018
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Tan 4.00pm.
Dyluniwch eich swyndlysau a'ch breichledi lledr eich hunan! Mae'n hanfodol cadw lle.
21 Awst 2018
Llyfrgell Gorseinon
2.15PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
21 Awst 2018
Llyfrgell Pontarddulais
2.15PM. Para oddeutu awr. 2.15pm tylino babi, 2.45pm amser stori a chân. Wythnosol ar ddydd Mawrth. Yn ystod y tymor yn unig.
Digwyddiad Cymraeg i Blant. Yn addas i fabanod hyd at 9 mis oed. Gyda Patsy o'r Mudiad Meithrin.
21 Awst 2018
Llyfrgell Clydach
2.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Grŵp lliwio cyfeillgar i oedolion.
21 Awst 2018
Llyfrgell Clydach
2.30PM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Straeon a chaneuon i blant bach.
21 Awst 2018
Llyfrgell Townhill
2.30PM. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Dewch i greu eich tŷ Minecraft eich hunan neu beth am weithio gydag eraill i greu pentref?
21 Awst 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. Sesiwn 1 awr. Wythnosol ar ddydd Mawrth.
Dewch i drafod materion neu bryderon â'ch PCSO (Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu) lleol.
21 Awst 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
3.30PM. Wythnosol ar ddydd Mawrth. Yn ystod y tymor yn unig.
Clwb crefft ar ôl ysgol i blant 5+ oed.
21 Awst 2018
Llyfrgell Tregŵyr
3.30PM. Para oddeutu awr.
Sesiwn Animeiddio Fesul Ffrâm. Gan ddefnyddio ap Stopmotion bydd y plant yn ymarfer eu llaw gadarn a'u hamynedd trwy dynnu cyfres o luniau i greu'r argraff bod eu teganau'n dod yn fyw. Byddant yn ychwanegu effeithiau sain a cherddoriaeth i greu sioe go iawn.
21 Awst 2018 - 24 Awst 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
4.00PM. Bob dydd Mawrth - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
21 Awst 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
4.00PM. Tan 5.30pm. Trydydd dydd Mawrth y mis.
Rhwydwaith ledled y wlad o glybiau codio ar ôl ysgol dan arweiniad gwirfoddolwyr i blant 9-13 oed.
21 Awst 2018
Lleoliad arall
7.00PM. Para oddeutu awr.
Grŵp darllen cyfeillgar ac anffurfiol sy'n cwrdd ar drydydd dydd Mawrth y mis.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM