Chwilio'r wefan
English

Bydd yr holl lyfrgelloedd ar gau ddydd Llun 28 Mai (gŵyl banc y gwanwyn). Bydd oriau agor arferol yn ailddechrau ddydd Mawrth 29 Mai.

Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 28 Mai 2018
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Mai

28 Mai 2018
Llyfrgell Penlan
9.30AM. Para 2 awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i gael help a chyngor ar lunio CV a cheisiadau.
28 Mai 2018
Llyfrgell Gorseinon
9.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n dysgu Cymraeg? Ymunwch â'n grŵp anffurfiol a chyfeillgar i wella'ch sgiliau siarad Cymraeg!
28 Mai 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
28 Mai 2018
Llyfrgell Cilâ
10.00AM. Wythnosol ar ddydd Llun.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
28 Mai 2018
Llyfrgell Clydach
10.00AM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Cefnogaeth un i un gyda hyfforddiant a chyrsiau ar gyfer llunio CV.
28 Mai 2018
Llyfrgell Townhill
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol (grŵp i oedolion).
28 Mai 2018
Llyfrgell Fforestfach
10.00AM. 1 awr.
Grŵp cyfeillgar sy'n cwrdd ar bedwerydd dydd Llun y mis er mwyn trafod eu llyfr diweddaraf dros baned. Croeso i bobl newydd i ddod.
28 Mai 2018
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol.
28 Mai 2018
Llyfrgell Penlan
1.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp crosio a gwau.
28 Mai 2018
Llyfrgell Clydach
1.30PM. Wythnosol ar ddydd Llun.
Cymorth i lunio CVs a chwilio am swyddi.
28 Mai 2018
Llyfrgell Ystumllwynarth
1.30PM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Tylino babanod ac ioga i fabanod gyda Chymraeg i blant. Grŵp tylino babanod/ioga i fabanod dwyieithog sy'n cyflwyno'r Gymraeg i'ch baban. Cyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, magu hyder neu ddysgu ymadroddion Cymraeg i'w defnyddio gyda'ch baban.
28 Mai 2018
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Sesiwn 45 munud. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Caneuon a rhigymau yn Gymraeg gyda phlant bach.
28 Mai 2018
Llyfrgell Penlan
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Straeon rhyngweithiol a symudiad i blant dan 5 oed.
28 Mai 2018
Llyfrgell St Thomas
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
28 Mai 2018
Llyfrgell Pontarddulais
2.15PM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Ni fydd sesiwn ar: 28 Mai.
Sesiwn amser rhigwm gyfeillgar a phoblogaidd i blant 0-5 oed. Croeso i frodyr a chwiorydd hŷn yn ystod gwyliau'r ysgol.
28 Mai 2018
Llyfrgell Tregŵyr
3.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
28 Mai 2018
Llyfrgell Gorseinon
3.30PM. Tan 5.50pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
28 Mai 2018
Llyfrgell Penlan
3.30PM. Tan 5.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
28 Mai 2018
Llyfrgell St Thomas
3.30PM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
28 Mai 2018
Llyfrgell Pontarddulais
3.30PM. Bob dydd Llun - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
28 Mai 2018
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i drafod materion neu bryderon â'ch PCSO (Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu) lleol.
28 Mai 2018
Llyfrgell Townhill
4.00PM. Tan 5.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Celf a chrefft gyda Chynllun Chwarae Treforys.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM