Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwasanaethau llyfrgell i blant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ymuno â'r llyfrgell a chymryd rhan.

Mae gan bob llyfrgell:

  • ardal arbennig ar gyfer plant, gyda phopeth o lyfrau lluniau i nofelau i bobl ifanc
  • amrywiaeth eang o lyfrau gwybodaeth i helpu gyda'ch gwaith cartref neu brosiectau
  • cyfrifiaduron, mynediad at y rhyngrwyd a gwasanaeth argraffu am ddim yn ystod clwb gwaith cartref
  • llyfrau a DVDs i'w benthyca 
  • digwyddiadau rheolaidd yn ogystal â digwyddiadau arbennig yn ystod y gwyliau a sialens ddarllen yr haf flynyddol 

Sylwer: mae'n rhaid i bob plentyn dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Chwilio drwy gatalog y llyfrgell i blant ar-lein

Dechrau Da

Mae Dechrau Da yn ceisio darparu pecyn o lyfrau am ddim i holl fabanod a phlant bach y DU, i ysbrydoli, sbarduno a chreu cariad at ddarllen a fydd yn rhoi dechrau da mewn bywyd i bob plentyn. Ond yn bennaf oll, rydym eisiau dangos bod llyfrau yn hwyl!

Rhoddir pecyn i bob baban rhwng chwech a naw mis oed a phecyn y Blynyddoedd Cynnar i bob plentyn bach tua dwy flwydd oed. Rhoddir y pecynnau gan Ymwelwyr Iechyd.

Os nad ydych wedi cael pecyn ar gyfer eich plentyn, cysylltwch â'ch Ymwelwyr Iechyd neu eich llyfrgell leol.

Gwrandewch ar rigymau a chaneuon Cymraeg

Mae Dechrau Da, Llyfrgelloedd Abertawe, Menter Iaith ac Iaith a Chwarae wedi gweithio gyda'i gilydd i gynhyrchu cerddoriaeth Cymraeg, i'w defnyddio gan ddarparwyr gofal plant a grwpiau eraill sy'n gweithio gyda phlant dan 5 oed yn Abertawe.

Digwyddiadau'r llyfrgell

Digwyddiadau a gweithgareddau yn eich llyfrgell leol.
Close Dewis iaith