Chwilio'r wefan
English
Open book

Ymaelodi â llyfrgell a gwybodaeth am aelodaeth

Ymaelodwch i fod yn aelod am ddim ar-lein neu yn unrhyw un o'n 17 o lyfrgelloedd.

Pam bod yn aelod?

Sut i ddod yn aelod

Yr hyn y bydd ei angen arnoch i ymaelodi

  • Un prawf adnabod sy'n cadarnhau eich enw a'ch cyfeiriad (e.e. trwydded yrru, cyfriflen banc neu fil cyfleustodau). Os ydych yn ymaelodi ar-lein, dewch â'ch prawf adnabod pan fyddwch yn casglu'ch cerdyn o'r llyfrgell.
  • Bydd angen llofnod rhiant ar ffurflen ymaelodi plant dan 16 oed. Os byddwch yn ymaelodi ar-lein, rhaid i rieni gwblhau'r ffurflen a dod gyda'r plentyn i gasglu'r cerdyn ymaelodaeth.

Ymaelodwch nawr i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe

Gallwch ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgell a dechrau mwynhau mynediad i'n holl adnoddau ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM