Chwilio'r wefan
English
Open book

Ymaelodi â llyfrgell a gwybodaeth am aelodaeth

Ymaelodwch i fod yn aelod am ddim ar-lein neu yn unrhyw un o'n 17 o lyfrgelloedd.

Pam bod yn aelod?

 

Ymaelodi ar-lein i fod yn aelod o'r llyfrgellYn agor mewn ffenest newydd

Ar ôl cwblhau'r ffurflen ar-lein, byddwch yn derbyn neges groeso sy'n cynnwys eich rhif llyfrgell dros dro ac a fydd yn cadarnhau eich PIN. Bydd angen yr wybodaeth hon arnoch i gael mynediad at eich cyfrif. Sylwer y bydd eich rhif dros dro yn ddilys am 12 mis yn unig.

Wedyn, bydd angen i chi fynd i'r llyfrgell o'ch dewis o fewn 12 mis gyda'ch rhif llyfrgell dros dro ac un prawf hunaniaeth sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad (er enghraifft, trwydded yrru, datganiad banc neu fil cyfleustod) i dderbyn eich rhif llyfrgell parhaol a'ch cerdyn, a fydd yn golygu eich bod yn aelod llawn. Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Gallwch gael mynediad at eich cyfrif ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio'ch rhif llyfrgell a'ch PIN.

Os ydych eisoes yn aelod llawn o Lyfrgelloedd Abertawe, nid oes angen i chi gofrestru eto i gael mynediad at ein hadnoddau ar-lein.

Bydd eich aelodaeth o Lyfrgelloedd Abertawe'n rhoi mynediad i chi at gynllun Pasbort Llyfrgelloedd Ynghyd.  Am ragor o wybodaeth, ewch i https://llyfrgelloedd.cymru/staff-toolkit/your-region/​​​​​​​

Wedi'i bweru gan GOSS iCM