Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Ymddygiad

Mae Dinas a Sir Abertawe yn ymrwymedig i wasanaethu holl aelodau'r cyhoedd mewn modd diduedd a darparu gwasanaeth o safon i bawb sy'n cyfathrebu â ni.

Fodd bynnag, mae nifer bach o'r cyhoedd yn ymddwyn mewn modd afresymol neu annerbyniol yn rheolaidd.

Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'r Awdurdod yn cadw'r hawl i gymryd camau i reoli cysylltiad er mwyn amddiffyn budd y staff, y cynghorwyr a'r cyhoedd ehangach mae'n ei wasanaethu.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld 'Polisi ymddygiad afresymol gan gwsmeriaid' Dinas a Sir Abertawe.