Chwilio'r wefan
English
laptop

e-Gylchgronau

Lawrlwythwch e-gylchgronau i'ch cyfrifiadur, eich tabled neu'ch ffôn gyda OverDrive.

Mae dros 3,000 o gylchgronau tanysgrifiad fel The Economist, Newsweek, Us Weekly, a Rolling Stone.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe, bydd gennych fynediad awtomatig i'n gwasanaeth e-gylchgronau OverDrive.

Os nad ydych eisoes yn aelod a hoffech fenthyca e-gylchgrawn, gallwch wneud cais i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe ar-lein.

Mewngofnodi/cofrestru gyda OverDriveYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth bwysig am y gwasanaeth e-gylchgronau:

  • Mae OverDrive yn caniatáu i chi bori drwy ein casgliad o deitlau poblogaidd heb bobl yn eu rhoi ar gadw a heb derfyn ar nifer y cylchgronau y gallwch eu lawrlwytho.
  • Cewch ychwanegu cynifer o deitlau ag yr hoffech o dudalen casgliad OverDrive - byddant yn aros yn eich cyfrif am hyd at 21 diwrnod ond gallwch eu hadnewyddu mor aml ag y dymunwch ac ni fyddant yn cyfrif tuag at derfyn eich cyfrif.
  • Gallwch hefyd lawrlwytho ap Libby o'ch siop apiau er mwyn lawrlwytho'r teitlau o'ch dewis a'u darllen ar eich ffôn neu ddyfeisiau symudol eraill all-lein ac wrth fynd o le i le.

 

Benthyca cylchgronau gan OverDrive

Gallwch bori drwy lyfrgell lawn OverDriveYn agor mewn ffenest newydd heb gofrestru am gyfrif neu fewngofnodi. 

Fideo cam wrth gam sy'n dangos i chi sut i lawrlwytho a defnyddio ap Libby ar eich dyfaisYn agor mewn ffenest newydd

  • Er mwyn defnyddio OverDrive bydd angen i chi nodi'ch rhif cerdyn llyfrgell arferol a'ch cyfrinair.
  • I weld yr holl e-gylchgronau, cliciwch ar yr opsiwn 'Subjects' ar ben uchaf y sgrîn ar y chwith a dewiswch 'Magazines'.
  • I chwilio am deitl gallwch ddefnyddio'r chwyddwydr ar ochr dde uchaf y dudalen.
  • I fenthyca eitem dewiswch yr opsiwn 'borrow' o dan fanylion pob e-gylchgrawn. Bydd gennych opsiwn i ddewis am ba mor hir yr hoffech fenthyca'r eitem, am hyd at 21 diwrnod.
  • Ar ôl i chi fenthyca teitl, cliciwch ar 'Read now in broswer' i gael mynediad ato.

Os ydych yn darllen eich cylchgrawn ar gyfrifiadur, Mac neu ddyfais symudol drwy borwr gwe (e.e. Google Chrome, Internet Explorer, Safari etc) ni fydd angen meddalwedd ychwanegol arnoch, gallwch ddefnyddio ap Libby yn eich porwr gwe os byddai'n well gennych.

Am fwy o wybodaeth neu arweiniad ar sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, mae canllawiau cyffredinol hefyd ar gael ar wefan OverDrive.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM