Toglo gwelededd dewislen symudol

e-Gylchgronau

Lawrlwythwch e-gylchgronau i'ch cyfrifiadur, eich tabled neu'ch ffôn gyda OverDrive.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe, bydd gennych fynediad awtomatig i'n gwasanaeth e-gylchgronau OverDrive. Ddim yn aelod eto? Gwnewch gais i ymuno nawr.

  • Mae dros 3,000 o gylchgronau tanysgrifiad fel The Economist, Newsweek, Us Weekly, a Rolling Stone.
  • Nid oes angen cadw llyfrau a does dim terfyn ar nifer y cylchgronau gallwch eu lawrlwytho.
  • Ychwanegwch gynifer o deitlau ag yr hoffech - byddant yn aros yn eich cyfrif am hyd at 21 diwrnod ond gallwch eu hadnewyddu mor aml ag y dymunwch ac ni fydd hyn yn cyfrif tuag at derfyn eich cyfrif.
  • Lawrlwythwch yr ap Libby o'ch siop apiau i lawrlwytho a darllen eich teitlau dewisol all-lein ac ar eich ffôn neu ddyfais symudol arall.

Agor OverDrive

Fideo cam wrth gam sy'n dangos i chi sut i lawrlwytho a defnyddio ap Libby ar eich dyfais

  1. Er mwyn defnyddio OverDrive bydd angen i chi nodi'ch rhif cerdyn llyfrgell arferol a'ch cyfrinair.
  2. I weld yr holl e-gylchgronau, cliciwch ar yr opsiwn 'Subjects' ar ben uchaf y sgrîn ar y chwith a dewiswch 'Magazines'.
  3. I chwilio am deitl gallwch ddefnyddio'r chwyddwydr ar ochr dde uchaf y dudalen.
  4. I fenthyca eitem dewiswch yr opsiwn 'borrow' o dan fanylion pob e-gylchgrawn. Bydd gennych opsiwn i ddewis am ba mor hir yr hoffech fenthyca'r eitem, am hyd at 21 diwrnod.
  5. Ar ôl i chi fenthyca teitl, cliciwch ar 'Read now in broswer' i gael mynediad ato.

Os ydych yn darllen eich cylchgrawn ar gyfrifiadur, Mac neu ddyfais symudol drwy borwr gwe (e.e. Google Chrome, Internet Explorer, Safari etc) ni fydd angen meddalwedd ychwanegol arnoch, gallwch ddefnyddio ap Libby yn eich porwr gwe os byddai'n well gennych.

Mae help ar gael ar wefan OverDrive.