Chwilio'r wefan
English
Headphones

e-Lyfrau Llafar

Lawrlwythwch e-lyfrau llafar am ddim i'ch cyfrifiadur, eich tabled a'ch ffôn gyda OverDrive a BorrowBox.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe mae gennych fynediad awtomatig i'n gwasanaethau e-lyfrau llafar, OverDrive a BorrowBox. Gallwch fenthyca e-lyfrau llafar a rhai e-lyfrau o'r ddau wasanaeth hyn. Mae ganddynt lawer o deitlau gwahanol felly mae'n werth rhoi cynnig ar y ddau wasanaeth. 

Os nad ydych eisoes yn aelod ac rydych am fenthyca e-lyfr llafar, gallwch wneud cais i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe ar-lein.

Mewngofnodi/cofrestru gyda BorrowBoxYn agor mewn ffenest newydd (Mwy o wybodaeth am BorrowBox)

Mewngofnodi/cofrestru gyda OverDriveYn agor mewn ffenest newydd (Mwy o wybodaeth am OverDrive)

 • Gall oedolion fenthyca hyd at 10 e-lyfr llafar gan BorrowBox a 3 gan OverDrive.
 • Gellir benthyca e-lyfrau llafar am hyd at 21 diwrnod, ond gellir eu dychwelyd ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod benthyca neu eu hadnewyddu ar-lein er mwyn eu cadw'n hwy.
 • Mae lawrlwytho e-lyfr llafar yn debyg i fenthyca unrhyw lyfr o'r llyfrgell ond maent yn dod i ben ar ôl 3 wythnos felly ni fydd unrhyw ddirwyon i'w talu.
 • Gallwch lawrlwytho e-lyfrau llafar i'ch cyfrifiadur, eich chwaraewr MP3, eich iPod neu unrhyw chwaraewr cyfryngau cludadwy arall (mae rhai cyfyngiadau yn ddibynnol ar y gwasanaeth - ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth).
 • Mae apiau Apple ac Android ar gael er mwyn lawrlwytho a gwrando ar eich dewisiadau all-lein ac wrth fynd hwnt ac yma. 

 

Benthyca e-Lyfrau Llafar gan BorrowBox

Gallwch bori drwy lyfrgell lawn BorrowBoxYn agor mewn ffenest newydd heb gofrestru am gyfrif neu fewngofnodi.

Fideo cam wrth gam sy'n dangos i chi sut i lawrlwytho a defnyddio ap BorrowBox ar eich dyfaisYn agor mewn ffenest newydd

 • Er mwyn defnyddio BorrowBox bydd angen i chi nodi eich rhif cerdyn llyfrgell arferol a'ch cyfrinair/PIN. Ar y tro cyntaf, gofynnir i chi ddarparu cyfeiriad e-bost i creu eich cyfrif.
 • Dewiswch 'eAudiobooks' o'r ddewislen ar y brig er mwyn gweld eu teitlau. Gallwch weld y prif deitlau, llyfrau newydd a'r rhai sydd wedi'u lawrlwytho fwyaf yn ogystal â chwilio yn ôl categori.
 • Er mwyn chwilio am lyfr gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio ar ochr dde uchaf y dudalen.
 • I fenthyca teitl dewiswch yr opsiwn 'borrow' o dan fanylion pob e-lyfr llafar.
 • Ar ôl i chi fenthyca llyfr, cliciwch ar y botwm 'download' ar y dudalen 'loan successful' a dewiswch i lawrlwytho e-lyfr llafar, naill ai mewn un tro neu fesul rhan. Os bydd ffenestr dros dro yn ymddangos gydag opsiynau 'Open', 'Run' neu 'Save' ar gyfer eich llyfr pan rydych yn ei lawrlwytho, sicrhewch eich bod yn gwasgu 'Save', neu fel arall ni fydd yr e-lyfr llafar yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur yn y modd cywir.
 • Ar ôl 21 diwrnod ni fydd modd i chi wrando ar yr e-lyfr llafar mwyach. Bydd angen i chi ddileu'r ffeil oddi ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol.
 • Os yw'r llyfr rydych am ei fenthyca'n dweud 'reserve' yn hytrach na 'borrow', mae hyn oherwydd bod defnyddiwr arall y llyfrgell eisoes wedi benthyca'r llyfr. Os ydych dal am fenthyca'r llyfr, gwasgwch 'reserve'. Cyn gynted ag y bydd yr e-lyfr llafar ar gael byddwch yn derbyn e-bost.

Gallwch wrando ar e-lyfr llafar drwy ddefnyddio meddalwedd sylfaenol sydd gennych eisoes ar eich cyfrifiadur neu eich MAC. Os ydych chi'n defnyddio'ch ffôn neu unrhyw ddyfais symudol arall gallwch lawrlwytho ap BorrowBox er mwyn gwrando ar eich e-lyfrau llafar.

 

Benthyca e-lyfrau llafar gan OverDrive

Gallwch bori drwy lyfrgell lawn OverDriveYn agor mewn ffenest newydd heb gofrestru am gyfrif neu fewngofnodi. 

Fideo cam wrth gam sy'n dangos i chi sut i lawrlwytho a defnyddio ap Libby ar eich dyfaisYn agor mewn ffenest newydd

 • Er mwyn defnyddio OverDrive bydd angen i chi nodi'ch rhif cerdyn llyfrgell arferol a'ch cyfrinair.
 • I weld yr holl e-lyfrau llafar, cliciwch ar yr opsiwn 'Subjects' ar ben uchaf y sgrîn ar y chwith a dewiswch 'Audiobooks'.
 • I chwilio am deitl gallwch ddefnyddio'r chwyddwydr ar ochr dde uchaf y dudalen.
 • I fenthyca eitem dewiswch yr opsiwn 'borrow' o dan fanylion pob e-lyfr llafar. Bydd gennych opsiwn i ddewis am ba mor hir yr hoffech fenthyca'r eitem, am hyd at 21 diwrnod.
 • Ar ôl i chi fenthyca teitl, cliciwch ar y botwm 'download' ar y ffenestr dros dro sy'n ymddangos ar y sgrîn. Os bydd ffenestr dros dro yn ymddangos gydag opsiynau 'Open', 'Run' neu 'Save' ar gyfer eich llyfr pan rydych yn ei lawrlwytho, sicrhewch eich bod yn gwasgu 'Save', neu fel arall ni fydd yr e-lyfr llafar yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur yn y modd cywir.
 • Ar ôl 21 diwrnod bydd ffeil yr e-lyfr llafar yn cael ei ddileu'n awtomatig oddi ar eich dyfais. Bydd y ffeil hefyd yn cael ei thynnu oddi ar eich cyfrifiadur os ydych yn dewis dychwelyd yr e-lyfr llafar yn gynnar.
 • Os yw'r llyfr rydych am ei fenthyca yn dweud 'hold' yn hytrach na 'borrow', mae hyn oherwydd bod defnyddiwr arall y llyfrgell eisoes wedi benthyca'r llyfr. Os ydych dal am fenthyca'r llyfr gallwch glicio ar 'hold'. Cyn gynted ag y bydd yr e-lyfr llafar ar gael, anfonir e-bost atoch - os nad oes cyfeiriad e-bost wedi'i gadw ar gyfer eich cyfrif, nodwch a chadarnhewch un pan ofynnir i chi wneud hynny.

Gallwch wrando ar yr e-lyfr llafar ar eich cyfrifiadur neu'ch MAC drwy lawrlwytho ap OverDrive. Os ydych chi'n defnyddio'ch ffôn neu unrhyw ddyfais symudol arall gallwch lawrlwytho ap Libby er mwyn gwrando ar eich e-lyfrau llafar. Gallwch hefyd ddefnyddio Libby drwy eich porwr gwe.

 

Am fwy o wybodaeth neu arweiniad ar sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, mae canllawiau cyffredinol hefyd ar gael ar bob gwefan, BorrowBoxYn agor mewn ffenest newydd a OverDrive

Wedi'i bweru gan GOSS iCM