Chwilio'r wefan
English
Headphones

e-Lyfrau Llafar

Lawrlwythwch e-lyfrau llafar am ddim i'ch cyfrifiadur, eich tabled a'ch ffôn gyda RBdigital a BorrowBox.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Abertawe mae gennych fynediad awtomatig i'n gwasanaethau e-lyfrau llafar, RBdigital a BorrowBox. Gallwch fenthyca e-lyfrau llafar a rhai e-lyfrau o'r ddau wasanaeth hyn. Mae ganddynt lawer o deitlau gwahanol felly mae'n werth rhoi cynnig ar y ddau wasanaeth. 

Os nad ydych eisoes yn aelod ac rydych am fenthyca e-lyfr llafar, gallwch wneud cais i ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe ar-lein.

Mewngofnodi/cofrestru gyda BorrowBoxYn agor mewn ffenest newydd (Mwy o wybodaeth am BorrowBox)

Mewngofnodi/cofrestru gyda RBdigitalYn agor mewn ffenest newydd (Mwy o wybodaeth am RBdigital)

 • Gall oedolion fenthyca hyd at 10 e-lyfr llafar gan BorrowBox a 6 gan BBdigital.
 • Gellir benthyca e-lyfrau llafar am hyd at 21 diwrnod, ond gellir eu dychwelyd ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod benthyca neu eu hadnewyddu ar-lein er mwyn eu cadw'n hwy.
 • Mae lawrlwytho e-lyfr llafar yn debyg i fenthyca unrhyw lyfr o'r llyfrgell ond maent yn dod i ben ar ôl 3 wythnos felly ni fydd unrhyw ddirwyon i'w talu.
 • Gallwch lawrlwytho e-lyfrau llafar i'ch cyfrifiadur, eich chwaraewr MP3, eich iPod neu unrhyw chwaraewr cyfryngau cludadwy arall (mae rhai cyfyngiadau yn ddibynnol ar y gwasanaeth - ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth).
 • Mae apiau Apple ac Android ar gael er mwyn lawrlwytho a gwrando ar eich dewisiadau all-lein ac wrth fynd hwnt ac yma. 

 

Benthyca e-Lyfrau Llafar gan BorrowBox

Gallwch bori drwy lyfrgell lawn BorrowBoxYn agor mewn ffenest newydd heb gofrestru am gyfrif neu fewngofnodi.

Fideo cam wrth gam sy'n dangos i chi sut i lawrlwytho a defnyddio ap BorrowBox ar eich dyfaisYn agor mewn ffenest newydd

 • Er mwyn defnyddio BorrowBox bydd angen i chi nodi eich rhif cerdyn llyfrgell arferol a'ch cyfrinair/PIN. Ar y tro cyntaf, gofynnir i chi ddarparu cyfeiriad e-bost i creu eich cyfrif.
 • Dewiswch 'eAudiobooks' o'r ddewislen ar y brig er mwyn gweld eu teitlau. Gallwch weld y prif deitlau, llyfrau newydd a'r rhai sydd wedi'u lawrlwytho fwyaf yn ogystal â chwilio yn ôl categori.
 • Er mwyn chwilio am lyfr gallwch ddefnyddio'r blwch chwilio ar ochr dde uchaf y dudalen.
 • I fenthyca eitem dewiswch yr opsiwn 'borrow' o dan fanylion pob e-lyfr llafar.
 • Ar ôl i chi fenthyca llyfr, cliciwch ar y botwm 'download' ar y dudalen 'loan successful' a dewiswch i lawrlwytho e-lyfr llafar, naill ai mewn un tro neu fesul rhan. Os bydd ffenestr dros dro yn ymddangos gydag opsiynau 'Open', 'Run' neu 'Save' ar gyfer eich llyfr pan rydych yn ei lawrlwytho, sicrhewch eich bod yn gwasgu 'Save', neu fel arall ni fydd yr e-lyfr llafar yn cael ei gadw ar eich cyfrifiadur yn y modd cywir.
 • Ar ôl 21 diwrnod ni fydd modd i chi wrando ar yr e-lyfr llafar mwyach. Bydd angen i chi ddileu'r ffeil oddi ar eich cyfrifiadur neu eich dyfais symudol.
 • Os yw'r llyfr rydych am ei fenthyca'n dweud 'reserve' yn hytrach na 'borrow', mae hyn oherwydd bod defnyddiwr arall y llyfrgell eisoes wedi benthyca'r llyfr. Os ydych dal am fenthyca'r llyfr, gwasgwch 'reserve'. Cyn gynted ag y bydd yr e-lyfr llafar ar gael byddwch yn derbyn e-bost.

Gallwch wrando ar e-lyfr llafar drwy ddefnyddio meddalwedd sylfaenol sydd gennych eisoes ar eich cyfrifiadur neu eich MAC. Os ydych chi'n defnyddio'ch ffôn neu unrhyw ddyfais symudol arall gallwch lawrlwytho ap BorrowBox er mwyn gwrando ar eich e-lyfrau llafar.

 

Benthyca e-lyfrau llafar gan RBdigital

Gallwch bori drwy lyfrgell lawn RBdigital libraryYn agor mewn ffenest newydd heb gofrestru am gyfrif neu fewngofnodi. 

 • Dylech greu cyfrif y tro cyntaf rydych yn defnyddio RBdigital i fenthyca e-lyfrau llafar. Bydd angen i chi nodi rhif eich cerdyn llyfrgell a dewis enw defnyddiwr a chyfrinair. Byddwch angen eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair arnoch bob tro y byddwch yn mewngofnodi i lawrlwytho e-lyfr llafar.
 • I weld eu holl e-lyfrau llafar, agorwch y ddewislen drwy glicio ar yr opsiwn tair llinell yn y gornel chwith uchaf a dewiswch e-lyfrau llafar o'r rhestr.
 • I chwilio am deitl gallwch ddefnyddio'r chwyddwydr ar ochr dde uchaf y dudalen.
 • I fenthyca llyfr dylech ddewis yr e-lyfr llafar a chlicio ar yr opsiwn 'checkout'. Gallwch fenthyca e-lyfr llafar am hyd at 21 diwrnod. Gallwch adnewyddu'r llyfr am fwy o amser os oes ei angen arnoch.
 • Ar ôl 21 diwrnod (os nad ydych wedi adnewyddu'r llyfr) bydd ffeil yr e-lyfr llafar yn cael ei thynnu oddi ar eich cyfrifiadur. Gallwch ddychwelyd e-lyfrau llafar cyn 21 diwrnod. Bydd y ffeil yn cael ei thynnu oddi ar eich cyfrifiadur os ydych yn dewis dychwelyd yr e-lyfr llafar yn gynnar.
 • Os yw'r llyfr rydych am ei fenthyca'n dweud 'hold' yn hytrach na 'checkout', mae hyn oherwydd bod defnyddiwr arall y llyfrgell eisoes wedi benthyca'r llyfr. Os ydych dal am fenthyca'r llyfr gallwch glicio ar 'hold'. Cyn gynted ag y bydd yr e-lyfr llafar ar gael bydd yn cael ei ychwanegu at eich casgliad.

I wrando ar eich e-lyfr llafar bydd angen i chi osod rhaglen ar eich cyfrifiadur neu eich Mac neu ap os ydych am ddefnyddio'ch ffôn symudol, eich tabled neu'ch Kindle. Mae'r apiau wedi'u rhestru ar waelod pob tudalen y wefan. Dewiswch os ydych am gael ap bwrdd gwaith (i wrando drwy ddefnyddio'ch cyfrifiadur) neu ap symudol. Bydd ond angen i chi lawrlwytho'r apiau hyn unwaith.

 

Am fwy o wybodaeth neu arweiniad ar sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, mae canllawiau cyffredinol hefyd ar gael ar bob gwefan, BorrowBoxYn agor mewn ffenest newydd a RBdigitalYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM