Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliadau llyfrgell a thalu ar-lein

Taliadau am gadw eitemau, dychwelyd llyfrau'n hwyr a gwasanaethau llyfrgell eraill. Gallwch hefyd dalu am argraffu a chopïo ar-lein.

Gallwch dalu ag arian parod ym mhob llyfrgell a chyda cherdyn credyd/debyd yn Llyfrgell Ganolog Abertawe, Llyfrgell Ystumllwynarth, Llyfrgell Gorseinon a Llyfrgell Treforys.

Taliadau llyfrau a llyfrau sain hwyr (yr eitem)
Wedi'u gohirio tan 31 Mawrth 2023 ar hyn o bryd

Llogi DVD
Oedolion a phlant - £2.20 yr wythnos
Pensiynwyr a PTL - £2.00 yr wythnos
Setiau blwch (4 DVD neu fwy) - oedolion a phlant - £5.00 am 2 wythnos
Setiau blwch (4 DVD neu fwy) - pensiynwyr a PTL - £3.00 am 2 wythnos

Neilltuo
Ar gael yn stoc Llyfrgelloedd Abertawe - dim tâl
Trwy'r cynllun partneriaeth lleol - dim tâl (amodol ar y polisi defnydd teg)
Ddim mewn stoc (Benthyciad rhwng llyfrgelloedd a newydd) - £7
Ddim mewn stoc (Benthyciad rhwng llyfrgelloedd a newydd) pensiynwyr a PTL - £5

Llungopïo/argraffu ar argraffydd microffilm - talu ar-lein
Du a gwyn - 20c y daflen 
Lliw - 70c y daflen 

Sgan A3/A4 (wedi'i argraffu, ei anfon drwy e-bost neu drwy'r post) - £2.50 y llun yn ogystal â phostio a phacio

Stoc wedi'i thynnu yn ôl - prisiau unigol

Ffyn data - £6 yr un

Clustffonau - £1.50 yr un

Nwyddau - prisiau unigol

Hurio ystafelloedd - holwch

Ymholiadau Mynegai Cambrian - prisiau unigol

Gwasanaethau ymchwil a ffïoedd£15.00 am bob 30 munud*
*Sylwer: ni chodir tâl am ymholiadau sy'n cymryd llai na hanner awr i'w hateb, er gellir codi tâl am unrhyw eitemau a ddarperir sydd wedi'u llungopïo neu eu hargraffu.

Gellir codi tâl ymchwil o £15.00 am bob hanner awr ar gyfer ymholiadau sy'n cymryd rhwng hanner awr a'r mwyafswm o ddwy awr o amser staff er mwyn ymchwilio ac ateb, gyda chost postio wedi'i ychwanegu lle bo'n briodol. Ni allwn gwblhau ymchwil manwl.

Ffoniwch staff cyfeirio'r llyfrgell ar 01792 636464 os hoffech drafod eich gofynion.

Taliadau ar-lein ar gyfer llyfrgelloedd

Gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd gan ddefnyddio'r ffurflen hon os nad oes peiriant talu gyda cherdyn ar gael wrth y cownter. Gallwch ddefnyddio cerdyn i dalu am allbrintiau, llungopïau a chopïau o'n darllenydd microffilm/peiriannau argraffu.
Close Dewis iaith