Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliadau llyfrgell

Taliadau am gadw eitemau, dychwelyd llyfrau'n hwyr a gwasanaethau llyfrgell eraill.

Mae llyfrau, llyfrau sain a DVDs i gyd i'w benthyca am ddim.

Ffïoedd ar gyfer dychwelyd llyfrau, llyfrau llafar a DVDs yn hwyr (fesul eitem)
Oedolion - 20c y dydd (uchafswm o £5)
Dinasyddion hŷn a PTL - 10c y dydd (uchafswm o £2.50)

Neilltuo
Ar gael yn stoc Llyfrgelloedd Abertawe - dim tâl
Trwy'r cynllun partneriaeth lleol - dim tâl (amodol ar y polisi defnydd teg)
Ddim mewn stoc (Benthyciad rhwng llyfrgelloedd a newydd) - £10
Ddim mewn stoc (Benthyciad rhwng llyfrgelloedd a newydd) pensiynwyr a PTL - £8

Llungopïo/argraffu ar argraffydd microffilm
Du a gwyn - 30c fesul tudalen
Lliw - 80c fesul tudalen
Sgan A3/A4 (wedi'i argraffu, ei anfon drwy e-bost neu drwy'r post) - £2.75 y llun yn ogystal â phostio a phacio

Stoc wedi'i thynnu yn ôl - prisiau unigol

Ffyn data - £6 yr un

Clustffonau - £1.50 yr un

Nwyddau - prisiau unigol

Hurio ystafelloedd - holwch

Ymholiadau Mynegai Cambrian - prisiau unigol

Gwasanaethau ymchwil a ffïoedd£17.50 am bob 30 munud*
*Sylwer: ni chodir tâl am ymholiadau sy'n cymryd llai na hanner awr i'w hateb, er gellir codi tâl am unrhyw eitemau a ddarperir sydd wedi'u llungopïo neu eu hargraffu.

Gellir codi tâl ymchwil o £17.50 am bob hanner awr ar gyfer ymholiadau sy'n cymryd rhwng hanner awr a'r mwyafswm o ddwy awr o amser staff er mwyn ymchwilio ac ateb, gyda chost postio wedi'i ychwanegu lle bo'n briodol. Ni allwn gwblhau ymchwil manwl.

Ffoniwch staff cyfeirio'r llyfrgell ar 01792 637503 os hoffech drafod eich gofynion.

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 22 Ebrill 2024