Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Fforestfach (ar agor)

Heol Kings Head, Y Gendros, Abertawe, SA5 8DA.

Oriau agor

Dydd Llun 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 12.30pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Llungopïo ac argraffu
  • Pori trwy lyfrau. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer Llyfrgell Fforestfach (ffoniwch i drefnu slot). Am fanylion trefniadau mynediad neu gyfyngiadau, cysylltwch â'r llyfrgell.

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Na
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Parcio ar y stryd ger blaen y llyfrgell
Bws: Mae rhifau X12, X13 (First Cymru) yn aros ar Heol Caerfyrddin, oddeutu 3 munud o daith gerdded i'r llyfrgel
Côd post: SA5 8DA

Enw:
Llyfrgell Fforestfach (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Jane Walters
Ffôn:
01792 586978
Wedi'i bweru gan GOSS iCM