Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Oherwydd prinder cenedlaethol, does dim sachau gwyrdd ar gael i'w dosbarthu ar hyn o bryd. Gallwch eu casglu o leoliadau lleol o hyd, ond sylwer na fydd ganddynt lawer ohonynt gan ein bod wedi gorfod lleihau'r cyflenwad dros dro i sicrhau bod digon ar gael ar gyfer system tagiau sachau newydd ymyl y ffordd.

Nid yw bagiau gardd ar gael i'w harchebu am dosbarthu bellach - gwasanaeth dros dro oedd hwn a gyflwynwyd mewn ymateb i gau ein pwyntiau casglu arferol yn ystod cyfnodau clo blaenorol Covid-19, ac mae'r mwyafrif ohonynt bellach wedi ailagor fel y'u rhestrir ar ein tudalen mwy o fagiau.

Cyn gwneud cais, ceisiwch ofyn am ragor o sachau gwyrdd a leinwyr bwyd wrth ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag ailarchebu neu gwiriwch a oes gennych bwynt casglu lleol lle gallwch eu casglu'n gyntaf. Diolch.

Sylwch y gall gymryd hyd at 21 diwrnod i'w dosbarthu.

Gwybodaeth am ble gallwch gasglu mwy o sachau ailgylchu'n bersonol

Gallwch archebu sachau ailgylchu pinc neu wyrdd, biniau gwastraff cegin mawr a bach a leinwyr gwastraff cegin.