Chwilio'r wefan
English

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Gwybodaeth am ble gallwch gasglu mwy o sachau ailgylchu'n bersonol

Gallwch archebu sachau ailgylchu pinc neu wyrdd, biniau gwastraff cegin mawr a bach a leinwyr gwastraff cegin.

Ni allwn ddosbarthu sachau gwastraff gardd na sachau du. Gellir prynu'r rhain o sawl lleoliad

Wedi'i bweru gan GOSS iCM