Chwilio'r wefan
English

Cyn gwneud cais, ceisiwch ofyn am ragor o sachau gwyrdd a leinwyr bwyd wrth ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag ailarchebu neu gwiriwch a oes gennych bwynt casglu lleol lle gallwch eu casglu'n gyntaf. Diolch.

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref. Sylwch y gall gymryd hyd at 21 diwrnod i'w dosbarthu.

Gwybodaeth am ble gallwch gasglu mwy o sachau ailgylchu'n bersonol

Gallwch archebu sachau ailgylchu pinc neu wyrdd, biniau gwastraff cegin mawr a bach, leinwyr gwastraff cegin a sachau gwastraff gardd.

Sylwer: Gallwch archebu uchafswm o 4 bag gwastraff gardd yn unig. 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM