Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell St Thomas (ar agor)

Heol Parc Grenfell, St Thomas, Abertawe, SA1 8EZ.

Oriau agor

Dydd Llun 9.30am - 2.15pm a 2.45pm - 5.00pm
Dydd Iau 9.30am - 2.15pm a 2.45pm - 5.00pm
Dydd Sadwrn 10.00am - 12.30pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd - drwy apwyntiad yn unig

Mae apwyntiadau'n hanfodol yn y llyfrgell hon oherwydd y lleoliad - i gael manylion am drefniadau mynediad a chyfyngiadau, cysylltwch â'r llyfrgell.

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau
  • Archebu PC
  • Llungopïo ac argraffu
  • Pori trwy lyfrau. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer Llyfrgell Fforestfach (ffoniwch i drefnu slot).

 

Mynediad i gadeiriau olwyn: Oes
Dolen glyw: Oes
Toiledau: Ar gau
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Oes

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell (ddim ar gael tan ar ôl 4.00pm ddydd Llun i ddydd Mawrth, ar gael ddydd Sadwrn)
Bws: Mae rhifau 6, 44 (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA1 8EZ

Enw:
Llyfrgell St Thomas (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Caroline Mason
Ffôn:
01792 655570
Wedi'i bweru gan GOSS iCM