Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrgell St Thomas

Mae'r llyfrgell hon yn Lle Llesol Abertawe ac mae croeso i bawb. Yn ogystal â'r holl gyfleusterau a restrir isod, rydym hefyd yn gallu cynnig diodydd poeth ac oer, cyfleusterau gwefru dyfeisiau a gweithgareddau a digwyddiadau iechyd a lles.

Cyfleusterau a gwasanaethau

Cyfleusterau

Gwasanaethau

 • WiFi am ddim
 • Defnydd am ddim o gyfrifiaduro
 • Benthyca llyfrau gan gynnwys print bras ac e-lyfrau llafar
 • e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronau ac e-bapurau newydd
 • Adnoddau ar-lein a gwasanaethau digidol
 • Argraffu a llungopïo deunyddiau oddi ar gyfrifiaduron y llyfrgell neu'ch dyfais eich hun - du a gwyn a lliw ar bapur A4
  • argraffu diwifr - argraffu a thalu gan ddefnyddio'ch ffôn, eich tabled neu'ch gliniadur
 • Sganio

Hefyd ar gael:

 • Mannau gwefru am ddim ar gyfer ffonau neu ddyfeisiau eraill
 • Papurau newydd
 • Man astudio
 • Ardal i blant yn y llyfrgell
 • Gemau / gemau bwrdd
 • Cyngor, gwybodaeth a chyfeirio
  • rydym yn cyfeirio pobl at amrywiol wasanaethau'r cyngor a sefydliadau partner, gan ddibynnu ar yr ymholiad
 • Dolen glyw
 • Hwb casglu sbwriel
 • Talu gyda cherdyn

Digwyddiadau Llyfrgell St Thomas Digwyddiadau Llyfrgell St Thomas

Parcio

Mae parcio ar y stryd ar gael o flaen y llyfrgell (mae maes parcio'r safle ar gyfer yr ysgol yn unig).

Ar y bws

Amserau bysiau

Cyfeiriad

Heol Parc Grenfell

St Thomas

Abertawe

SA1 8EZ

Cael cyfeiriadau Gweld ar Google Maps

Oriau Agor

Dydd Llun: 1.00pm - 6.00pm
Dydd Mawrth: 12.00pm - 6.00pm
Dydd Mercher: 2.00pm - 6.00pm
Dydd Iau: 10.00am - 1.00pm a 1.30pm - 6.00pm
Dydd Gwener: Ar gau
Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.30pm

Rhif ffôn

01792 655570
There are no occurrences on this date