Chwilio'r wefan
English

Llyfrgell Pennard (ar agor)

Heol Pennard, Southgate, Pennard, Abertawe, SA3 2AD.

Oriau agor

Dydd Llun 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Mercher 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm
Dydd Gwener 9.00am - 1.00pm a 1.30pm - 5.00pm

Y gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd

  • Archebu llyfr i'w gasglu (archebu ymlaen llaw yn unig)
  • Dychwelyd llyfr/llyfrau (unrhyw bryd yn ystod oriau agor)
  • Archebu PC (archebu ymlaen llaw ar-lein neu yn y llyfrgell ei hun yn ystod oriau agor)
  • Llungopïo ac argraffu
  • Pori trwy lyfrau. Rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer Llyfrgell Pennard (ffoniwch i drefnu slot). Am fanylion trefniadau mynediad neu gyfyngiadau, cysylltwch â'r llyfrgell.

 

Dolen glyw: Oes
Toiledau: Na
Wi-fi: Oes (aelodau'r llyfrgell yn unig)
Ystafell gyfarfod: Na
Llungopïwr: Du/gwyn a lliw
Sganiwr: Na

Cyrraedd y llyfrgell

Parcio: Maes parcio ger y llyfrgell
Bws: Mae rhifau 14, 14A (First Cymru) yn aros y tu allan i'r llyfrgell
Côd post: SA3 2AD

Enw:
Llyfrgell Pennard (ar agor)
Teitl Swydd:
Rheolwr: Joanna Fee
Ffôn:
01792 233277
Wedi'i bweru gan GOSS iCM