Chwilio'r wefan
English

Oedolion ag Anabledd Dysgu

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Abertawe yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu.

 

Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi casglu adnoddau defnyddiol am Coronafeirws (COVID-19), yn cynnwys rhai canllawiau hawdd eu deall da i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru. 

 


Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth agos ag asiantaethau lleol eraill yn Abertawe wrth ddarparu gwybodaeth a gwasanaethau cefnogi.

Y Tîm Cynnal Cymedunol ar Gyfer Pobl ag Anableddau Dysgu

Mae'r Tîm Cynnal Cymunedol yn gweithio i gefnogi oedolion ag anableddau dysgu y mae'n bosib fod ganddynt anawsterau wrth ddysgu a defnyddio'r sgiliau angenrheidiol i fyw bywyd cyffredin heb gefnogaeth pobl eraill.

Gwasanaethau Anableddau Dysgu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwybodaeth am y gwasanaethau cymorth a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ag anabledd dysgu

Sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth

Gwybodaeth Iechyd ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu

Mae yna lawer o adnoddau am wybodaeth faterion iechyd ar-lein ar gael i helpu pobl ag anabledd dysgu a'u teuluoedd.

Gwybodaeth i rieni pobl ifanc sy'n trosglwyddo i'r Gwasanaethau i Oedolion.

Trosglwyddo yw'r broses lle mae pobl ifanc ag anableddau'n symud o'r Gwasanaethau i Blant i'r Gwasanaethau i Oedolion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM