Chwilio'r wefan
English
smart phone

Apps Abertawe

Mae gan y cyngor nifer o apps i'ch helpu i gyfathrebu â'ch ysgol leol.

App Ysgolion Abertawe (Swansea Schools)

Mae'r app hwn yn helpu teuluoedd i gadw mewn cysylltiad â newyddion digwyddiadau a lluniau yn ysgol eu plentyn. Gall rhieni gael y diweddaraf am ddiwrnodau HMS, gwibdeithiau ysgol a diwrnodau hwyl yr ysgol - mae'r wybodaeth sydd ar gael ar yr app yn dibynnu ar yr hyn a ddarparwyd gan yr ysgol.

Gellir lawrlwytho app Ysgolion Abertawe am ddim o siop Google Play storeYn agor mewn ffenest newydd ar gyfer ffonau Android neu o iTunes app storeYn agor mewn ffenest newydd ar gyfer iPhone ac iPad.

Mae'r fersiwn Android ar gael yn Gymraeg ond, yn anffodus oherwydd problem gyda'r fersiwn iPhone mae angen ail-greu'r app.


App 'Dyma'r Gŵyr'

Gall defnyddwyr ffonau clyfar sy'n trefnu taith gerdded o gwmpas Gŵyr ger Abertawe bellach lawrlwytho ap cerdded arbennig a fydd yn eu harwain o gwmpas y penrhyn trawiadol. Mae Pen Pyrod, Bae'r Tri Chlogwyn a lleoliadau poblogaidd eraill oll wedi'u cynnwys mewn ap newydd ei ddatblygu o'r enw 'This is Gower' sy'n darparu gwybodaeth hawdd ei dilyn am 15 llwybr cerdded o gwmpas y penrhyn.

Wrth ddefnyddio GPS, bydd yr ap hefyd yn dangos darnau sain a lluniau o safleoedd diddorol wrth i ddefnyddiwr yr ap nesáu atynt.

Mae ap blaengar newydd yn un o sawl prosiect sy'n cael eu cynnal gan Bartneriaeth Tirwedd Gŵyr. Gellir ei lawrlwytho am ddim naill ai o siop aps iTunes neu siop aps android Google Play.

Sefydlwyd y bartneriaeth yn 2013 ac mae wedi derbyn bron £2 filiwn dros bedair blynedd i ddatblygu amrywiaeth o brosiectau sydd oll yn helpu i ddeiogelu Gŵyr a manteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd yno.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM