Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni ar-lein, dros e-bost, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Rhoi gwybod ar-lein

Gallwch roi gwybod am amrywiaeth o faterion a phroblemau ar-lein.

Manylion ffôn ac e-bost

Sut i gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost.

Cysylltwch â ni'n bersonol

Mae'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN.

Sylwadau, canmoliaeth, cwynion

Cadwch mewn cysylltiad os hoffech gyflwyno sylw, canmoliaeth neu gŵyn am ein gwasanaethau.

Cysylltiadau brys

Manylion cyswllt os bydd argyfwng yn Ninas a Sir Abertawe a'r cyffuniau.

Fframwaith siarter cwsmeriaid a safonau gwasanaeth

Mae Siarter Cwsmeriaid Cyngor Abertawe, ynghyd â'n Safonau Gwasanaeth cyhoeddedig, yn cyflwyno ein fframwaith ar gyfer egluro sut y byddwn yn bodloni disgwyliadau ein preswylwyr.

Teithio i Abertawe

Mae teithio i Abertawe a Gŵyr yn hawdd ac yn cymryd ychydig dros dair awr o Lundain ar y trên neu yn y car.

Apps Abertawe

Apiau ar gael i'w lawrlwytho i'ch dyfeisiau symudol.

Baneri y tu allan i adeiladau'r cyngor

Darganfyddwch ba faneri sy'n chwifio y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig a Neuadd y Ddinas.

Y wasg a'r cyfryngau

Gwybodaeth i newyddiadurwyr a sefydliadau'r cyfryngau.

Telerau defnydd cyfryngau cymdeithasol

Mae gan Gyngor Abertawe gyfrifon cyfryngau cymdeithasol gwahanol ar amrywiaeth o lwyfannau. Rydym yn hapus i'ch helpu chi mewn unrhyw ffordd y gallwn ac edrychwn ymlaen at weld eich barn a'ch adborth.

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 25 Mehefin 2024