Toglo gwelededd dewislen symudol

Sylwadau, canmoliaeth, cwynion

Cadwch mewn cysylltiad os hoffech gyflwyno sylw, canmoliaeth neu gŵyn am ein gwasanaethau.

Gwneud cwyn

Er mwyn diwallu anghenion pobl leol ac ymateb i'w pryderon, rydym yn cydnabod bod monitro cwynion yn adnodd gwerthfawr yn ei ofyniad i wella gwasanaethau'n barhaus.

Cyflwyno sylw neu gŵyn

Rydym am wybod sut y gallwn wneud pethau'n well a hoffem wybod pan rydym yn gwneud pethau'n dda.
Close Dewis iaith