Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cwyn

Er mwyn diwallu anghenion pobl leol ac ymateb i'w pryderon, rydym yn cydnabod bod monitro cwynion yn adnodd gwerthfawr yn ei ofyniad i wella gwasanaethau'n barhaus.

Gwneud cwyn

Llenwch y ffurflen hon os hoffech wneud cwyn am wasanaeth y cyngor.

Gweithdrefn gwynion gorfforaethol

Rydym yn ymrwymedig i wrando ar farn ein cwsmeriaid, boed yn gadarnhaol neu'n negyddol.

Polisi cwynion

Rydym yn ymrwymedig i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am ein gwasanaeth.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae'r Ombwdsmon yn ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 24 Awst 2021