Chwilio'r wefan
English

Oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae aelodau staff y cyngor yn weithio o gartref.

Os hoffech wneud cwyn, llenwch y ffurflen ar ein gwefan. Fel arall, gallwch e-bostio complaints@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 636000 i ofyn i aelod o'r tîm eich ffonio.

Wrth i ni weithio i gynnal gwasanaeth a cheisio parhau i fod mor hygyrch â phosib i bobl y mae ein hangen ni arnyn nhw, ni fyddwn yn gallu bodloni'n hamserlenni arferol.

Speech bubble

Gwneud cwyn

Mae'r cyngor yn cydnabod, er mwyn bodloni anghenion a phryderon pobl lleol, bod monitro cwynion yn adnodd pwysig yn ei ofyniad i wella gwasanaethau'n barhaus.

Er mwyn i'ch cwyn/cais gyrraedd y person cywir, dewiswch y ddolen berthnasol isod os yw unrhyw un o'r canlynol yn berthnasol i chi er mwyn i ni allu ymdrin â'ch ymholiad yn fwy effeithiol. 

I adrodd am sachau sbwriel sydd heb eu casglu  

I adrodd am unrhyw beth arall sy'n ymwneud â biniau a sbwriel  

I adrodd am dipio anghyfreithlon 

I adrodd am dwll yn y ffordd  

I adrodd am oleuadau stryd diffygiol  

I herio hysbysiad PCN (tocyn parcio)  

I wneud cais am atgyweiriadau tai 

 

I wneud cwyn am ein gwasanaethau, cwblhewch y ffurflen isod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM