Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Gwneud cwyn

Llenwch y ffurflen hon os hoffech wneud cwyn am wasanaeth y cyngor.

Os ydych am gwyno, dylech godi'r mater yn gyntaf â'r adran neu ddarparwr y gwasanaethau perthnasol.

I wneud cais ar-lein, adrodd am faterion gwasanaethau, taliadau a cheisiadau:  Gwnewch e ar-lein

I wneud cwyn am aelod etholedig: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Close Dewis iaith