Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Mynegwch eich barn am ddyfodol Canol Dinas Abertawe

Mae Canol Dinas Abertawe wedi elwa'n ddiweddar o fuddsoddiad sylweddol ac er mwyn adeiladu ar y momentwm cadarnhaol, rydym wedi comisiynu creadigaeth cynllun creu lleoedd i ddarparu dadansoddiad diweddaredig o ganol y ddinas a nodi'r weledigaeth ar gyfer y ddinas yn y dyfodol.

Galw am Dystiolaeth

Ymchwiliad Craffu i Drosglwyddo Asedau Cymunedol.

Strategaeth Hygyrchedd i wella mynediad i ysgolion Abertawe ar gyfer dysgwyr anabl

Mae Cyngor Abertawe'n ymgynghori ar ei Strategaeth Hygyrchedd ar gyfer dysgwyr anabl.

Strategaeth Hybu'r Gymraeg Cyngor Abertawe: Dweud Eich Dweud

Rydym yn datblygu Strategaeth Hybu'r Gymraeg newydd ar gyfer y Cyngor.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Gorchmynion llwybrau cyhoeddus presennol

Rhestr o orchmynion llwybrau cyhoeddus presennol ar gyfer newid i hawliau tramwy cyhoeddus.
Close Dewis iaith