Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon ac ymgynghoriadau'r cyngor.

Have your say - people talking

Cyfle i ddweud eich dweud: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn pawb sydd â diddordeb yn y ffordd y caiff Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ei defnyddio. Does dim ots p'un a oeddech yn derbyn arian yr UE o'r blaen ai peidio, neu a ydych yn ymateb fel unigolyn neu ar ran sefydliad

Asesiad digonolrwydd gofal plant

Fel rhan o'r dyletswyddau a amlinellir yn Neddf Gofal Plant 2006, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru gynnal Asesiadau o Ddigonolrwydd Gofal Plant (ADGP).
Close Dewis iaith