Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Sglefrio a chwaraeon ar olwynion: cyfle i ddweud eich dweud

Gofynnir i sglefrfyrddwyr, beicwyr BMX a selogion chwaraeon olwynog eraill helpu i ddatblygu uwchgynllun ar gyfer y ddinas gyfan er mwyn gwella cyfleusterau sglefrio yn Abertawe.

Dweud eich barn: Cynllun Mynediad i Gefn Gwlad drafft

O dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 mae gofyn i ni baratoi cynllun mynediad i gefn gwlad, a fydd yn llywodraethu sut y byddwn yn rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad cyhoeddus i gefn gwlad arall ar gyfer y deng mlynedd nesaf.

Ein Hamcanion ar gyfer Hawliau Dynol a Chydraddoldeb: Dweud Eich Dweud

Mae Abertawe'n Ddinas Hawliau Dynol. Dyma fydd y tro cyntaf i ni gyfuno'n Cynllun Cydraddoldeb Strategol â'n hymrwymiadau Hawliau Dynol.

'Yr hyn sy'n bwysig' am Daliadau Uniongyrchol - ddweud eich dweud

Mae adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Abertawe o'n Gwasanaethau Taliadau Uniongyrchol a hoffem glywed am eich barn a'ch profiadau.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.
Close Dewis iaith