Chwilio'r wefan
English
compass with points

Fforwm mynediad lleol

Mae fforwm mynediad lleol Abertawe yn ailffurfio ac mae'n agored i aelodau newydd sydd â diddordeb ym mynediad cefn gwlad.

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yn darparu Fforwm Mynediad Lleol. Diben y fforwm yw rhoi cyngor a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal. Ystyrir mynediad hamdden o bob math yn ystod trafodaeth yn y fforwm, gan gynnwys cerdded, marchogaeth a beicio.

Swyddogaeth y fforwm yw cynghori'r awdurdod lleol ar wella mynediad cyhoeddus i gefn gwlad at ddibenion difyrrwch awyr agored a mwynhau'r ardal.

Dewisir aelodau oherwydd eu gallu, trwy wybodaeth a phrofiad, i gynrychioli lles o leiaf un grŵp o ddefnyddwyr mynediad, rheolwyr a pherchnogion tir neu faterion eraill sy'n berthnasol i fynediad megis cadwraeth neu dwristiaeth. Mae aelodau'n cynrychioli eu hunain yn hytrach nag unrhyw sefydliad penodol.

Mae cynrychiolydd Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn mynd i'r rhan fwyaf o gyfarfodydd fel sylwedydd swyddogol.

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd arsylwi ar holl gyfarfodydd y fforwm ac rydym yn eu hannog i gysylltu â ni ymlaen llaw os oes ganddynt faterion i'w hystyried.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM