Toglo gwelededd dewislen symudol

Fforwm mynediad lleol

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yn darparu Fforwm Mynediad Lleol.

Diben y fforwm yw rhoi cyngor a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal. Ystyrir mynediad hamdden o bob math yn ystod trafodaeth yn y fforwm, gan gynnwys cerdded, marchogaeth a beicio.

Swyddogaeth y fforwm yw cynghori'r awdurdod lleol ar wella mynediad cyhoeddus i gefn gwlad at ddibenion difyrrwch awyr agored a mwynhau'r ardal.

Dewisir aelodau oherwydd eu gallu, trwy wybodaeth a phrofiad, i gynrychioli lles o leiaf un grŵp o ddefnyddwyr mynediad, rheolwyr a pherchnogion tir neu faterion eraill sy'n berthnasol i fynediad megis cadwraeth neu dwristiaeth. Mae aelodau'n cynrychioli eu hunain yn hytrach nag unrhyw sefydliad penodol.

Mae cynrychiolydd Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn mynd i'r rhan fwyaf o gyfarfodydd fel sylwedydd swyddogol.

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd arsylwi ar holl gyfarfodydd y fforwm ac rydym yn eu hannog i gysylltu â ni  ymlaen llaw os oes ganddynt faterion i'w hystyried.

Members of the public are welcome to observe at all meetings of the forum, and you are encouraged to in advance if you have any issues for consideration, or if you would like to become a member.

Close Dewis iaith