Toglo gwelededd dewislen symudol

Uned 4 a 5a, Cei'r Farchnad Bysgod, Trawler Road, Ardal Forol Abertawe

AR OSOD: Warws. Ar gael fel uned gyfan neu mewn dwy ran

Cyfeiriad: Uned 4 a 5a, Cei'r Farchnad Bysgod, Trawler Road, Ardal Forol Abertawe
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant: Cyngor Abertawe: Josh Winder MSc, ffôn 07773 580510, ebost josh.winder@swansea.gov.uk neu Tom Rees MRICS, ffôn 07980 938852, ebost tom.rees@swansea.gov.uk
Maint: Uned 4: 198 metr sgwâr / 2132 troedfedd sgwâr; Uned 5a: 145 metr sgwâr / 1554 troedfedd sgwâr
Pris rhentu: Uned 4: £15,000 y flwyddyn; Uned 5a: £10,500 y flwyddyn
Gwerth Ardrethol: Uned 4/5a: £20,500

Mae'r eiddo'n cynnwys dwy uned ddiwydiannol yn Ardal Forol Abertawe, yn agos at ganol y ddinas. Mae'r cynllun presennol yn caniatáu lle ar gyfer warws neu fanwerthu.

  • Mae'r adeilad ar osod fel uned gyfan neu gellir ei rhannu'n ddwy uned hunangynhwysol.
  • Gellir cael mynediad at Uned 4 trwy ddrws caead rholer mawr ag uchder o 6.6m.  
  • Mynediad i gerbydau trwy Trawler Road
  • Cyrion canol y ddinas a 4 milltir o Barc Menter Abertawe

Mae'r llety'n cynnwys dwy uned fanwerthu ddiwydiannol i'w defnyddio fel warws neu at ddibenion dosbarthu. Rhoddir y brydles ar delerau atgyweirio ac yswirio llawn. Mae'r holl delerau eraill yn amodol ar drafodaeth.

Mae Cei'r Farchnad Bysgota wedi'i leoli yn yr Ardal Forol, i'r de o Ganol Dinas Abertawe. Ceir mynediad drwy Trawler Road, sy'n cysylltu â'r A4067 ac sy'n rhoi mynediad at gyffyrdd 45, 44 a 42 yr M4.

 

Close Dewis iaith