Chwilio'r wefan
English
Office/building

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Norton Lodge Day Centre, Norton Road

Canolfan Ddydd Norton Lodge, Heol Norton, Y Mwmbwls

SSTC: Yn addas at ddiben ailddatblygu preswyl yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Former Gowerton Primary yard to side

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

57-71 Gower Road, Sketty

57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, mynegiannau o ddiddordeb. Safle datblygu.

Unedau manwerthu yn Sgwâr Dewi Sant SA1 3LG

AR OSOD: Lesddaliad. Sawl uned ar osod.

Langland Beach Huts

Cabanau traeth Bae Langland

AR OSOD: Cabanau tymhorol ar gael ar osod

Industrial and commercial units image

Unedau diwydiannol a masnachol, Parc Menter Abertawe, Llansamlet

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 6 safle gweithdy.

Swansea Indoor Market Stall rentals, City Centre

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Unit 16 Kemys Way, Swansea Enterprise Park

Uned 16 Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys uned ddiwydiannol a swyddfa ar wahân mewn iard ddiogel.

Industrial workshop and yard, Kemys Way

Gweithdy diwydiannol ac iard, Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys gweithdy diwydiannol unllawr hŷn a wnaed â briciau dan do llechi ar oleddf. Yn y cefn, mae gweithdy cyfagos â ffrâm ddur wedi'i orchuddio â llen ar broffil sy'n cynnig uchder mwy i'r bargodion.

Land at Aneurin Way, Sketty

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

AR WERTH: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa

Former Care Home, 91 Parkway

Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

AR WERTH: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

Land at Parklands View

Land at Parklands View, Sketty

SOLD STC: To be sold at public auction on Thursday 18 July.

Grazing land in Swansea

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Land to the rear of 1 and 2 Oxford Street, Swansea

Tir y tu ôl i 1 a 2 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Gellir defnyddio'r eiddo fel lleoliad storio biniau'n unig (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).

Land at Alamein Road, Plasmarl

Land at Alamein Road, Plasmarl, Swansea

UNDER OFFER: Industrial land.

Land at Frederick Place, Llansamlet

Land at Frederick Place, Llansamlet

FOR SALE: To be sold at auction. LDP housing candidate site for 20 units.

Land at Harebell Close, Glyncollen

FOR SALE: Coming soon.

Gower Lodge, 1 Gower Road, Sketty

Gower Lodge, 1 Gower Road, Sketty, Swansea

FOR SALE: To be sold at auction

Wedi'i bweru gan GOSS iCM