Chwilio'r wefan
English
Office/building

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

23 Viking Way

Safle 23 Viking Way, Ystâd Ddiwydiannol Winch Wen

DAN GYNNIG: Prydles dir hir o 125 o flynyddoedd. Safle heb ei datblygu, sy'n amodol ar ganiatâd cynllunio, ac yn debygol o fod yn addas i amrywiaeth o ddibenion diwydiannol a chludiant ysgafn.

Norton Lodge Day Centre, Norton Road

Canolfan Ddydd Norton Lodge, Heol Norton, Y Mwmbwls

AR WERTH: GWAHODDIR CYNIGION. Yn addas at ddiben ailddatblygu preswyl yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Former Gowerton Primary yard to side

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

AR WERTH : GWAHODDIR CYNIGION. Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

57-71 Gower Road, Sketty

57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, mynegiannau o ddiddordeb. Safle datblygu.

67 Plymouth Street

Yr Hen Ganolfan Croeso, Uned 1, Stryd Plymouth

AR OSOD: Mae gan yr uned le manwerthu/swyddfa ar y llawr gwaelod â thoiledau anabl yng nghanol dinas Abertawe.

Unedau manwerthu yn Sgwâr Dewi Sant SA1 3LG

AR OSOD: Lesddaliad. Sawl uned ar osod.

Langland Beach Huts

Cabanau traeth Bae Langland

AR OSOD: Cabanau tymhorol ar gael ar osod

Industrial and commercial units image

Unedau diwydiannol a masnachol, Parc Menter Abertawe, Llansamlet

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 6 safle gweithdy.

Swansea Indoor Market Stall rentals, City Centre

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Unit 16 Kemys Way, Swansea Enterprise Park

Uned 16 Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys uned ddiwydiannol a swyddfa ar wahân mewn iard ddiogel.

Industrial workshop and yard, Kemys Way

Gweithdy diwydiannol ac iard, Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys gweithdy diwydiannol unllawr hŷn a wnaed â briciau dan do llechi ar oleddf. Yn y cefn, mae gweithdy cyfagos â ffrâm ddur wedi'i orchuddio â llen ar broffil sy'n cynnig uchder mwy i'r bargodion.

Beachfront Sport and Watersports Centre, Mumbles Road, Swansea

Canolfan Chwaraeon a Chwaraeon Dŵr Glan Môr, Heol y Mwmbwls, Abertawe

DAN GYNNIG: Drwy dendr anffurfiol. Bar-gaffi glan môr sy'n cynnwys seddau y tu mewn a'r tu allan ac ardal â chanopi sydd wedi'i hamgáu'n gyfan gwbl. Mae defnydd o'r traeth ar gyfer chwaraeon a mynediad i'r dŵr ar gael drwy drwydded.

Land at Aneurin Way, Sketty

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

AR WERTH: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa

Tir ger y ganolfan fowls, Heol Beaufort, Plas-marl

AR OSOD: Gellir defnyddio'r tir ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn unol â chaniatâd cynllunio a chymeradwyaeth y landlord.

Former Care Home, 91 Parkway

Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

AR WERTH: Yn dod i'r farchnad yn fuan. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

Wedi'i bweru gan GOSS iCM