Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Hen safle Pafiliwn Pensiynwyr Gellifedw, Gellifedw, Abertawe

Safle datblygu posib. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Hen safle Ysgol Tan-y-lan, Tan-y-Lan Terrace, Treforys

Hen ysgol wag. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Tir yn Madoc Street, Sandfields, Abertawe

Safle datblygu posib. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Cyfleuster Meithrinfa Newydd Sbon, YGG Tan-y-lan, Clase

DAN GYNNIG: Cyfleuster meithrinfa newydd sbon

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd.

Bwthyn Swistirol, Parc Singleton SA2 9DU

DAN GYNNIG: Ffefrir newid defnydd i ystafelloedd te/caffi

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Tir yn Frederick Place, Llansamlet

AR WERTH: i'w werthu drwy dendr. Safle ymgeisiol Tai y CDG ar gyfer 20 uned.
Close Dewis iaith