Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Sketty Hall Cottage, Sketty Lane, Abertawe

AR WERTH DRWY ARWERTHIANT 23 Mehefin 2022.

Hen safle Meithrinfa Gorseinon, Gorseinon

AR WERTH drwy arwerthiant 23 Mehefin 2022

Tir yn Ewart Place, Brynhyfryd

Ar werth drwy ocsiwn cyhoeddus.

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd.

Bwthyn Swistirol, Parc Singleton SA2 9DU

DAN GYNNIG: Ffefrir newid defnydd i ystafelloedd te/caffi

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

DAN GYNNIG: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa.

Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

DAN GYNNIG: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Tir yn Alamein Road, Plasmarl, Abertawe

WEDI GWERTHU: Tir Diwydiannol