Chwilio'r wefan
English
Office/building

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Former Gowerton Primary yard to side

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Glanfa Pipehouse, SA1 2EN

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, dan gynnig. Cyfle ailddatblygu canol y ddinas mewn lleoliad ger yr afon.

57-71 Gower Road, Sketty

57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, mynegiannau o ddiddordeb. Safle datblygu.

Industrial and commercial units image

Unedau diwydiannol a masnachol, Parc Menter Abertawe, Llansamlet

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 6 safle gweithdy.

Swansea Indoor Market Stall rentals, City Centre

Stondinau ym Marchnad Abertawe, Stryd Rhydychen SA1 3PQ

AR OSOD: Rhestr aros am denantiaethau. 100 o unedau 'siop'

Land at Aneurin Way, Sketty

Tir yn Ffordd Aneurin, Sgeti

DAN GYNNIG: Datblygiad preswyl posib ar dir sy'n ffinio ag Ysgol Gyfun yr Olchfa

Former Care Home, 91 Parkway

Hen Gartref Gofal, 91 Parkway, Sgeti

DAN GYNNIG: gwahoddir cynigion. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar gynllunio

Grazing land in Swansea

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Land to the rear of 1 and 2 Oxford Street, Swansea

Tir y tu ôl i 1 a 2 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Gellir defnyddio'r eiddo fel lleoliad storio biniau'n unig (yn amodol ar ganiatâd cynllunio).

Land at Alamein Road, Plasmarl

Land at Alamein Road, Plasmarl, Swansea

UNDER OFFER: Industrial land.

Land at Frederick Place, Llansamlet

Land at Frederick Place, Llansamlet

FOR SALE: To be sold at auction. LDP housing candidate site for 20 units.

Land at Harebell Close, Glyncollen

FOR SALE: Coming soon.

The Palace Theatre artists impression

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

AR OSOD: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd

Swiss Cottage, Singleton Park

Swiss Cottage, Singleton Park, SA2 9DU

TO LET: Change of use preferred to a tea rooms/ cafe

Langland Bay with tennis courts marked aerial view

Langland Bay, Langland Bay Road, Langland, Swansea

FOR SALE: Commercial development opportunity. A wide range of uses is envisaged for a proposed new scheme, with a strong preference to include new community provision in any development.

Former Step Ahead unit exterior

Former Step Ahead Unit, Gors Avenue, Cockett, Swansea

To be sold freehold at public auction.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM