Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles

Tir ac Eiddo gwag i'w prynu neu'u rhentu yn Abertawe ar gyfer defnydd masnachol, diwydiannol, swyddfa neu fanwerthu.

Gellir cael manylion llawn a diweddar yr holl eiddo a safleoedd hyn gan y swyddog achos neu'r asiant a nodir.

Uned 9 St Luke's Court, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen, Abertawe SA1 7ER

Ar osod: Uned ddiwydiannol canol teras yng nghanol parth menter Llansamlet. Lle parcio yn y blaen.

Uned 10 St Luke's Court, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen, Abertawe SA1 7ER

Ar osod: Uned ddiwydiannol canol teras yng nghanol parth menter Llansamlet. Lle parcio yn y blaen.

37 Llangyfelach Street, Abertawe, SA1 2BQ

Uned ar osod drwy dendr anffurfiol.

71/72 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JE

Swyddfeydd gradd A ar osod.

Uned 4 a 5a, Cei'r Farchnad Bysgod, Trawler Road, Ardal Forol Abertawe

AR OSOD: Warws. Ar gael fel uned gyfan neu mewn dwy ran

Hen safle Ysgol Tan-y-lan, Tan-y-Lan Terrace, Treforys

Hen ysgol wag. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Tir yn Madoc Street, Sandfields, Abertawe

Safle datblygu posib. Yn addas at amrywiaeth o ddibenion, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd.

Tir pori, safleoedd amrywiol

AR OSOD: Mae gan y cyngor 42 o safleoedd ar draws y sir sydd ar osod ar gytundebau tenantiaeth busnes fferm dwy flynedd.

Tir yn Frederick Place, Llansamlet

AR WERTH: i'w werthu drwy dendr. Safle ymgeisiol Tai y CDG ar gyfer 20 uned.
Close Dewis iaith