Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe

DAN GYNNIG: Swyddfa gradd A a ailddatblygir ar hyn o bryd.

The Palace Theatre artists impression

Cyfeiriad: Y Palace Theatre, Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 2EY
Deiliadaeth: Dan gynnig
Asiant(iaid): Cyngor Abertawe: ffoniwch Lewis Hinds ar 07980 938661 neu e-bostiwch lewis.hinds@abertawe.gov.uk
Maint: 1,200 metr sgwâr/12,916 troedfedd sgwâr
Pris rhentu: £150,000 y flwyddyn

Sylwadau

Oddeutu 1,200 metr sgwâr o ardal fewnol net o safon uchel â chynllun agored a hyblyg ar gyfer swyddfa fasnachol. Cynllunnir ei is-osod i nifer o denantiaid ar amodau a all amrywio o fesul awr i'r tymor hir. Cynnal a chadw ac adfer nodweddion hanesyddol gwreiddiol y theatr, sydd wedi sefyll ers 132 flynedd, yn fewnol ac yn allanol. Bydd yn cynnwys cyfleuster cynadledda bach, y gellid hefyd cynnal perfformiadau bach ynddo. Mae gwasanaethau uwch-dechnoleg yn hwyluso defnydd o'r swyddfa fodern a hyblyg. Y dyddiad cyflawni disgwyliedig yw hydref 2022. Gweler y manylion am ragor o wybodaeth ynghylch manylebau'r swyddfeydd.

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

The Palace Theatre - particulars of let (PDF) [5MB]

Close Dewis iaith