Toglo gwelededd dewislen symudol

71/72 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JE

Unedau manwerthu ar osod.

Cyfeiriad: 71/72 Kingsway, Abertawe, SA1 5JE
Deiliadaeth: Ar gael drwy brydles newydd ar sail telerau Atgyweirio ac Yswirio Llawn trwy dâl gwasanaeth ar gyfer tymor i gytuno arno.  
Asiant(iaid): Chris Terry / Avison Young / 07793 269442 / chris.terry@avisonyoung.com
                       Rhydian Morris / JLL / 07792 273120 / Rhydian.moris@jll.com
Maint: O 800 tr. sgwâr hyd at 3,986 tr sgwâr (75m2 i 370 m2)
Pris rhentu: Wrth gyflwyno cais i'r asiantiaid

Sylwadau

Mae 71/72 Ffordd y Brenin yn adeilad swyddfa Gradd A tybiannol newydd yng nghanol dinas Abertawe Mae'r cynllun 104,000 tr. sgwâr yn cynnwys mannau cyhoeddus mewnol ac allanol, derbynfa ac awditoriwm mawr, lolfa fusnes, neuadd digwyddiadau lleoedd gweithio hyblyg wedi'u gwasanaethau a mwy na 47,000 tr. sgwâr o le swyddfa Gradd A. Mae sawl uned fanwerthu/bwyd a diod yn wynebu Ffordd y Brenin, ac mae cyfleoedd ychwanegol ar y teras tirluniedig ar ben y to lle ceir golygfeydd dros Fae Abertawe.

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

 

71-72 Ffordd y Brenin, Abertawe (PDF) [6MB]

Close Dewis iaith