Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Ffynnon Menter, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono.

Ffynnon Menter, Phoenix Way

Rhif Adnabod yr Eiddo: 26
Cyfeiriad: Ffynnon Menter, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe SA7 9HZ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 5,000 tr sg/464 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r eiddo ar Phoenix Way, y brif ffordd brifwythiennol drwy Barc Menter Abertawe; lleoliad busnes defnydd cymysg sefydledig tua 3 milltir i'r gogledd-ddwyrain o ganol dinas Abertawe. Mae'r eiddo'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono. Mae cyfleusterau parcio ceir gwych ar y safle, sy'n cynnig cymhareb o 1:220 tr. sg.

Close Dewis iaith