Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddfeydd

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Ethos SF1, Kings Road, Dociau Abertawe SA1 8AS

Ar osod: Mae Ystafelloedd SF1 ar ail lawr Adeilad Ethos, bloc o swyddfeydd o ansawdd uchel. Mae tri lle parcio wedi'u cynnwys.

Llawr Gwaelod, 7 Llys Caer Felin, Fforest-fach, Abertawe SA5 4HH

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys tair swyddfa, cyfleusterau staff cymunedol a chyfleusterau parcio yn y blaen.

34A Mansel Street, Abertawe, SA1 5SE

Ar osod: Mae'r eiddo yn swyddfa llawr gwaelod hunangynhwysol gyda chyfleusterau staff a storfa ychwanegol yn y islawr.

Ethos SF2A, Kings Road, Dociau Abertawe SA1 8AS

Ar osod: Mae ystafelloedd SF2A ar ail lawr Adeilad Ethos, bloc o swyddfeydd o ansawdd uchel. Mae tri lle parcio wedi'u cynnwys.

Venture Court, Parc Busnes Waterside, Valley Way, Parc Menter Abertawe, SA6 8AH

Ar osod: Yn cynnwys adeilad swyddfa modern deulawr gyda mannau parcio ar y safle.

53A Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5HQ

Ar osod: Mae'r swyddfeydd hunangynhwysol ar lefelau'r llawr cyntaf a'r ail lawr gyda mynediad uniongyrchol o Ffordd y Brenin.

Swyddfeydd y llawr cyntaf, The Precinct, Cilâ, Abertawe SA2 7BA

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys dwy gyfres o ystafelloedd swyddfa gyda chyfleusterau staff a rennir.

40 Mansel Street, Abertawe SA1 5SN

Ar osod: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fasnachol ar y llawr gwaelod, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel siop asiant eiddo a gosod.

Unit 17, J Shed, Kings Road, Swansea Docks, SA1 9PL

For sale or let: The property comprises an open plan office space with kitchen, ancillary storages and WC facilities to the first floor with additional office space to the mezzanine level.

Llawr Gwaelod, 138 Walter Road, Abertawe SA1 5RQ

Mae'r eiddo'n cynnwys uned fasnachol ar y llawr gwaelod, a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel siop asiant eiddo a gosod. Mae'r fangre hefyd yn elwa o gyfleusterau parcio cefn ar gyfer tua 3-4 car.

12 Axis Court (llawr cyntaf), Parc Busnes Glan yr Afon, Mallard Way, Abertawe SA7 0AJ

AR OSOD: Swyddfa fodern ar y llawr cyntaf sy'n cynnwys man agored mawr gyda dwy swyddfa lai y tu mewn iddo, a chyfleusterau staff a mannau parcio dynodedig.

Uned 6 Pentref Busnes Tawe, Parc Menter, Abertawe SA7 9LA

AR OSOD: Mae'r fangre'n gynllun agored, wedi'i rhannu dros ddau lawr. 4 lle parcio dynodedig.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith