Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddfeydd

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Matrix One, 1 Matrix Park, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd sy'n darparu cymysgedd o leoedd agored a chellog. Gellir rhannu'r lle i ddarparu ystafelloedd o 7,000 tr sg.

Ffynnon Menter, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono.

31A Heol Walter, Abertawe

AR OSOD: Eiddo dosbarth Defnydd A2 ar hyn o bryd sy'n cynnwys swyddfa llawr gwaelod.

Union Chambers, Stryd yr Undeb, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd ar lawr cyntaf ac ail lawr adeilad amlosod, mewn lleoliad canolog delfrydol yn y ddinas.

Princess House, Ffordd y Dywysoges, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd yng nghanol y ddinas o feintiau amrywiol sydd newydd eu hadnewyddu.

Grove House, Grove Place, Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar y trydydd llawr wedi'u cwblhau i fanyleb uchel.

Riverside House, Normandy Road, Glandŵr

AR WERTH: Bloc swyddfeydd modern a hunangynhwysol.

Bloc A, Parc Busnes Penlle'r-gaer

AR OSOD: Swyddfeydd ar gael. Digon o leoedd i barcio ar y safle.

Uned 18, The J Shed, Kings Road, Glannau SA1

AR OSOD: Uned fanwerthu ar y llawr gwaelod â swyddfa breifat a chyfleusterau i staff.

8-11 Caer Street, Abertawe

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys lle swyddfa ar ffurf cynllun modwlar ac agored.

Uned 11-12 Parc Masnachu Celtic, Bruce Road, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Adeilad swyddfa sy'n cynnwys nifer o swyddfeydd cellog a chynllun agored dros ddau lawr.

7-9 Caer Street, Abertawe

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys lle swyddfa ar ffurf cynllun agored.
Close Dewis iaith