Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddfeydd

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

24 Walter Road, Abertawe

AR OSOD: Swyddfa ar y llawr cyntaf gyda derbynfa gymunedol ar y llawr gwaelod.

Llawr gwaelod, 93-94 Mansel Street, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu/swyddfa fawr ar y llawr gwaelod.

New Mill Court, Llys Felin Newydd, Parc Menter Abertawe SA7 9FG

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar gael gyda lleoedd parcio dynodedig.

Ystafelloedd 11 a 12, Parc Masnachu Celtic, Bruce Road, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys swyddfa ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

110 Walter Road, Abertawe SA1 5QQ

AR OSOD: Mae'r fangre'n cynnwys uned swyddfa ar y llawr gwaelod gyda lle parcio dynodedig yn y cefn ar gyfer un cerbyd.

Uned 3, J Shed, Abertawe SA1 8PL

AR WERTH: Yn cynnwys swyddfa cynllun agored gyda chegin, storfeydd ategol ar y llawr cyntaf a swyddfa ychwanegol ar y llawr mesanîn

Gwagle Llawr Uchaf, Adeilad Mond, Union Street, Abertawe SA1 3DN

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys swyddfeydd ar y lloriau uchaf.

46 Mansel Street, Abertawe SA1 5SW

AR OSOD: Mae'r llety'n cynnwys swyddfeydd hunangynhwysol ar y llawr cyntaf gyda storfa ategol a chyfleusterau staff.

Uned 6 Pentref Busnes Tawe, Parc Menter, Abertawe SA7 9LA

AR OSOD: Mae'r fangre'n gynllun agored, wedi'i rhannu dros ddau lawr. 4 lle parcio dynodedig.

12 Axis Court (llawr cyntaf), Parc Busnes Glan yr Afon, Mallard Way, Abertawe SA7 0AJ

AR OSOD: Swyddfa fodern ar y llawr cyntaf sy'n cynnwys man agored mawr gyda dwy swyddfa lai y tu mewn iddo, a chyfleusterau staff a mannau parcio dynodedig.
Close Dewis iaith