Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Grove House, Grove Place, Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar y trydydd llawr wedi'u cwblhau i fanyleb uchel.

Grove House, Grove Place

Rhif Adnabod yr Eiddo: 6
Cyfeiriad: Grove House, Grove Place, Abertawe  SA1 5DF
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 247 i 570 tr sg/22 i 53 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r ystafelloedd swyddfa sydd ar y trydydd llawr yn amrywio mewn maint o 247 tr sg hyd at 570 tr sg. Mae toiled a rennir a chyfleusterau cegin ar gyfer yr ystafelloedd hyn a chânt eu cwblhau i fanyleb uchel.

Close Dewis iaith