Toglo gwelededd dewislen symudol

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.

Aztec Business Park, Swansea West Business Park

Rhif Adnabod yr Eiddo: 17
Cyfeiriad: Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe SA5 4DJ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: Amrywiol
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae sawl siop amrywiol yn y ganolfan ac mae'r deiliaid yn cynnwys siopau atgyweirio cerbydau, siopau chwistrellu, contractwyr adeiladu a busnesau amrywiol eraill.Mae amrywiol fathau o unedau ar gael, sy'n amrywio mewn maint. Mae gan bob uned ddrws caead rholer, pwyntiau trydan a ffynhonnell ddŵr. Goruchwylir yr adeilad gan CCTV ac mae nifer cyfyngedig o fannau parcio o flaen yr adeilad.

Close Dewis iaith