Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo diwydiannol

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Uned 8 Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl, Beaufort Road, Treforys, Abertawe SA6 8JG

AR OSOD: Uned ddiwydiannol gydag uchder o 5.40m i'r bondo a maes parcio dynodedig.

Uned 5 Mannesman Close, Parc Menter, Abertawe SA7 9AH

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda maes parcio blaengwrt helaeth.

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.
Close Dewis iaith