Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo diwydiannol

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1

AR OSOD: Mae'r safle'n gyfadeilad diwydiannol amlosod sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun gyda mwy o unedau diwydiannol yn y cefn.

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.

Uned 2 Pafiliynau'r Parc, Clos Llyn Cwm, Parc Menter, Abertawe SA6 8QY

AR WERTH: Mae'r fangre'n uned annibynnol sy'n cynnwys cymysgedd o weithdai a swyddfeydd.

WhiteLine Motors Ltd, White City Road, Fforest-fach, Abertawe SA5 4AQ

AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys eiddo masnachol ar wahân a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel garej MOT.

Uned 5 Mannesman Close, Parc Menter, Abertawe SA7 9AH

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda maes parcio blaengwrt helaeth.

Uned 8 Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl, Beaufort Road, Treforys, Abertawe SA6 8JG

AR OSOD: Uned ddiwydiannol gydag uchder o 5.40m i'r bondo a maes parcio dynodedig.
Close Dewis iaith