Toglo gwelededd dewislen symudol

Eiddo diwydiannol

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Hen fangre Tri Wall, Bruce Road, Fforest-fach, Abertawe, SA5 4HX

Ar werth: Mae'r uned yn cynnwys lle swyddfa yn y blaen ar lefel y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf. Mae'r warws wedi'i rannu'n dair ardal gydag estyniad cefn wedi'i ychwanegu i gynyddu uchder y lle storio. Uchder mwyaf y bondo yw 7.31m.

Uned 8 Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl, Beaufort Road, Treforys, Abertawe SA6 8JG

AR OSOD: Uned ddiwydiannol gydag uchder o 5.40m i'r bondo a maes parcio dynodedig.

Uned 5 Mannesman Close, Parc Menter, Abertawe SA7 9AH

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda maes parcio blaengwrt helaeth.

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.