Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth am wyliau'r banc - Mai

Gwybodaeth am wyliau'r banc ar gyfer ein gwasanaethau, gan gynnwys amserau agor a chysylltiadau brys. Cynhelir yr holl gasgliadau ailgylchu ar y diwrnodau arferol.

Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Nantong Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlun ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 5
Cyfeiriad: Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Nantong Way, Parc Menter Abertawe
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 702800
Maint: 0.71 erw
Pris Gwerthu: £12,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae lleoliad y llethrau sgïo blaenorol ar ymyl Parc Menter Abertawe, sy'n wynebu Nantong Way, sy'n darparu mynediad i ran ddeheuol Parc Menter Abertawe. Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlun ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho y tu ôl i Morrisons.