Toglo gwelededd dewislen symudol

Tir gwag

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Tir wrth ymyl Abergelly Road, Ystâd Ddiwydiannol Gorllewin Abertawe, Fforest-fach, Abertawe SA5 4DY

AR WERTH: Mae gan y safle ganiatâd cynllunio sydd wedi dod i ben ar gyfer datblygiad gweithgynhyrchu diwydiannol/ysgafn ond gallai fod yn addas ar gyfer gwerthiannau a gosodiadau fel caeadle storio.

15 Cave Street, Cwmdu

AR WERTH: Mae'r eiddo wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, gerddi cymunedol ac ardal storio biniau.

Tir ar safle'r llethrau sgïo blaenorol, Nantong Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Safle gwastad gyda ffensys i'r gweddlun ger y ffordd. Gellir darparu mynediad oddi ar ffordd llwytho.

Heol Trewyddfa, Treforys

AR WERTH: Mae'r safle'n eithaf sgwâr mewn siâp ac oddeutu 1.04 erw mewn maint (0.42 hectar).

Bro Tawe

AR WERTH/AR OSOD: Lleoliad mawreddog ar gyfer datblygiadau busnes, preswyl a hamdden.

C1 a C2 Olympus Court, Bro Tawe

AR WERTH: Mae'r safle'n betryalog ac yn rhan o safle tir glas gwastad.

Tir i ogledd-orllewin Ystad Ddiwydiannol Crofty, Pen-clawdd

AR WERTH: Mae'r fangre'n cynnwys ardal o dir agored oddeutu 3.63 erw mewn lleoliad masnach sefydledig.

Felindre, Abertawe

AR WERTH/AR OSOD: 12 o safleoedd datblygu wedi'u gwasanaethu'n llawn ger yr M4 (oddi ar gyffordd 46).

Heol y Gors, Abertawe

AR WERTH: Hen safle diwydiannol sy'n cynnwys adeiladau gweinyddol, storfeydd, adeiladau technegol a man parcio wyneb caled.

Glannau SA1 Abertawe

AR WERTH/AR OSOD: Datblygiad defnydd cymysg gan gynnwys adeiladau busnes, preswyl a masnachol.
Close Dewis iaith