Toglo gwelededd dewislen symudol

15 Cave Street, Cwmdu

AR WERTH: Mae'r eiddo wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, gerddi cymunedol ac ardal storio biniau.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 10
Cyfeiriad: 15 Cave Street, Cwmdu SA5 8JY
Deiliadaeth: Ar werth
Asiant: Dawsons: ffoniwch Andrew Cox ar 01792 478907
Maint : 0.37 erw
Pris Gwerthu: £250,000

Sylwadau

Wedi'i leoli ar Cave Street, mae'r eiddo hwn mewn ardal breswyl yn bennaf ond mae ganddo fynediad i amrywiaeth o unedau masnachol yn yr ardal. Mae Cwmdu ei hun oddeutu 10 munud o ganol dinas Abertawe ac mae cludiant cyhoeddus yn gwasanaethu'r ardal yn rheolaidd. Mae'r eiddo diwydiannol wedi derbyn caniatâd cynllunio amlinellol yn ddiweddar ar gyfer ailddatblygiad i gymysgedd o fflatiau preswyl gyda chyfleusterau parcio, gerddi cymunedol ac ardal storio biniau. Gellir gweld rhagor o wybodaeth ynghylch y caniatâd cynllunio ar wefan y cyngor dan gais cynllunio rhif 2017/0728/OUT.

Close Dewis iaith