Chwilio'r wefan
English

Aml-sgiliau a Champau'r Ddraig

Beth yw Aml-sgiliau a Champau'r Ddraig?

Dragon Sports and Multiskills

Uchelgais Chwaraeon Cymru yw sicrhau bod pob plentyn yn gwirioni ar chwaraeon am oes. Er mwyn llwyddo i wneud hynny, mae'n hanfodol bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddatblygu ei sgiliau corfforol.

Aml-sgiliau a Champau'r Ddraig yw'r cam nesaf o ran datblygu sgiliau chwaraeon ar ôl Chwarae i Ddysgu (3-7 oed). Mae ar gyfer plant cynradd sydd rhwng 7 ac 11 oed. Ethos y dull 'aml-sgiliau' yw sicrhau bod pobl ifanc yn datblygu sgiliau corfforol allweddol sy'n berthnasol i amrywiaeth o wahanol gampau ac y mae modd eu trosglwyddo o'r naill gamp i'r llall.

Pa fathau o weithgareddau sy'n bodoli? 

Mae Aml-sgiliau'r Ddraig yn mynd i'r afael â datblygu sgiliau symud sylfaenol - ystwythder, cydbwysedd a sgiliau cydsymud. Bydd pob plentyn yn datblygu ar ei gyflymder ei hun, felly caiff y sesiynau eu teilwra i ddiwallu anghenion y person ifanc a chaiff y gweithgareddau eu cynllunio i gynorthwyo ei ddatblygiad corfforol mewn modd sy'n sicrhau cynnydd.

Mae Campau'r Ddraig yn dilyn Aml-sgiliau'r Ddraig. Wrth i sgiliau sylfaenol plentyn ddatblygu, bydd yn cael ei gyflwyno i weithgareddau sy'n fwy perthnasol i gampau penodol a fydd yn cynnwys:

1. Athletau
2. Criced
3. Pêl-droed
4. Golff
5. Hoci
6. Pêl-rwyd
7. Rygbi
8. Tenis

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan yn Aml-sgiliau a Champau'r Ddraig drwy glicio yma Dragon Multi Skills and SportYn agor mewn ffenest newydd neu drwy gysylltu â'ch Cydlynwyr Pobl Ifanc Actif.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM