Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddfeydd yn Kemys Way, Parc Anturiaeth, Abertawe SA6 8QF

Ar Osod: Swyddfeydd

Cyfeiriad:  Swyddfeydd yn Kemys Way, Parc Anturiaeth, Abertawe SA6 8QF
Deiliadaeth: Ar osod
Asiant(iaid):Cyngor Abertawe: cysylltwch â Nicola Palmer drwy ffonio 01792 635020 neu e-bostio nicola.palmer@abertawe.gov.uk 
Maint: AMN Llawr Gwaelod: 45.8m2 /  493tr2; Llawr Cyntaf: 56.6m2 / 609tr2
Pris rhentu:£6,000 y flwyddyn
Gwerth ardrethol:£6,400

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys swyddfeydd ar ddau lawr, sydd wedi'u lleoli ar hyd Kemys Way ym Mharc Menter Abertawe. Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys 3 swyddfa, cegin a thoiledau. Mae cynllun agored ar y llawr cyntaf.

  • Mae'r adeilad i'w gael ar osod
  • Mae wedi'i leoli o fewn dwy filltir o gyffyrdd 44 a 45 yr M4
  • Gradd Tystysgrif Perfformiad Ynni D (95)

Mae'r eiddo ar gael ar osod i'w rentu am £6,000 y flwyddyn, a bydd y brydles ar delerau atgyweirio ac yswirio llawn. Mae'r holl delerau eraill yn amodol ar drafodaeth.

Mae'r eiddo wedi'i leoli ar hyd Kemys Way ym Mharc Menter Abertawe, oddeutu 3.5 milltir i'r gogledd-ddwyrain o ganol y ddinas, ac o fewn dwy filltir o gyffyrdd 44 a 45 traffordd yr M4.

Cynlluniau safle

 

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 27 Mawrth 2024