Chwilio'r wefan
English

Panel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: Pecyn agenda'r cyfarfod - 21 Medi 2016, 4.00, Ystafell Bwyllgor 3C, Neuadd y Ddinas

Pecyn agenda yw hwn ar gyfer cyfarfod o Banel Perfformiad Craffu'r Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion a gynhelir ar 21 Medi 2016. Y brif eitem i'w thrafod yw Sesiwn friffio diogelu rhag colli rhyddid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM