Chwilio'r wefan
English

Grant Datblygu

Ydych chi'n gobeithio sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu adnoddau mawr eu hangen i ddatblygu eich prosiect?

Os felly, mae grant gwerth rhwng £1,501 a £25,000 ar gael sy'n gallu cynnwys yr holl brosiectau uchod yn ogystal â'r isod:

 • Addysgu hyfforddwyr
 • Llifoleuadau at ddibenion hyfforddiant
 • Prynu tir neu hawliau tir i ddatblygu mannau gweithgareddau
 • Grantiau sefydlu er mwyn cefnogi mentrau

Pwy gaiff wneud cais?

Mae'r grant ar gael i unrhyw grŵp sy'n berchen ar gyfrif banc yn enw'r sefydliad.

Pwy na chaiff wneud cais?

Ymddiheuriadau, ond os ydych chi'n aelod o'r cyhoedd, ysgol gynradd neu gorff cysylltiedig sy'n trefnu gweithgareddau i blant, neu ysgolion uwchradd sy'n rhan o'r cynllun 5x60, nid ydych yn gymwys am Grant Datblygu.

Yn ogystal â hyn, ni ellir ariannu'r gweithgareddau canlynol:

 • Gweithgareddau corfforol megis garddio, DIY, gwelliannau amgylcheddol, dawnsio fel perfformiad neu sgiliau syrcas
 • Gweithgareddau/prosiectau sydd eisoes wedi dechrau
 • Prosiectau sy'n cael eu hystyried yn rhan o gostau cynnal sefydliad o ddydd i ddydd
 • Prosiectau wedi'u lleoli y tu allan i Gymru

Nac elfennau canlynol prosiectau:

 • Cynnal a chadw, atgyweirio neu newid offer neu gyfleusterau presennol (ond rhoddir ystyriaeth i newid offer nad yw'n cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth gyfredol bellach)
 • Prynu offer personol
 • Arlwyo a lletygarwch
 • Medalau, tystysgrifau neu dlysau
 • Teithiau tywys domestig neu dramor
 • Digwyddiadau untro heb gysylltiadau â gweithgareddau parhaus
 • Aelodaeth

Sut i wneud cais?

Cysylltwch â Nia Parry am becyn cais neu defnyddiwch y ddolen ar waelod y dudalen hon i wneud cais ar lein. Mae canllawiau hefyd ar gael.

 

PDF Document Development grant guidance notes (PDF, 333KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os oes angen cymorth arnoch i lenwi'r ffurflen, mae croeso i chi gysylltu â Nia Parry a fydd yn hapus i helpu gyda'r broses.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM