Toglo gwelededd dewislen symudol

Amserlen digwyddiadau ar gyfer trefniadau derbyn - ysgolion cynradd (derbyn) 2023 / 2024

 

Amserlen digwyddiadau ar gyfer trefniadau derbyn
6 Rhagfyr 2021Rhoi'r trefniadau derbyn i ysgolion ar gyfer ymgynghori
28 Ionawr 2022Dychwelyd ymatebion i'r ymgynghoriad i awdurdod lleol (ALI)
31 Ionawr - 11 Chwefror 2022Cyfnod i'r ALI ddatrys ymholiadau
3 Mawrth 2022Adroddiad ar yr ymgynghori i Briffio Corfforaethol
17 Mawrth 2022Y cyngor yn pennu'r Trefniadau Derbyn
Medi 2022Gwybodaeth i rieni ar gael i ysgolion a rhieni/gofalwyr ar wefan Dinas a Sir Abertawe neu ar gopi caled (ar gael ar gais)
3 Hydref 2022Gwahoddir rhieni/gwarcheidwaid i gyflwyno cais am le yn yr ysgol
3 Hydref - 25 Tachwedd 2022Cyfnod o wyth wythnos i rieni gyflwyno eu ceisiadau derbyn
25 Tachwedd 2022Y dyddiad cau i rieni/ofalwyr gyflwyno cais am le i'r Tîm Ysgolion a Llywodraethwyr, y Ganolfan Ddinesig
197 Ebrill 2023

Yr awdurdod lleo yn dweud wrth rieni/ofalwyr am y lleoedd a gynigiwyd mewn ysgolion cynradd.

(Dyddiad cynnig Cymru Gyfan)

3 Ebrill - 15 Ebrill 2023Gwyliau'r Pasg
12 Mai 2023Dyddiad olaf i rieni/warcheidwaid gyflwyno apêl