Chwilio'r wefan
English

Bywyd y Tu Allan i Ofalu

Dylai gofalwyr allu cael eu bywyd eu hunain law yn llaw â'u cyfrifoldebau gofalu. Gall seibiant o'r rôl gofalu gefnogi a chynnal eich perthynas gofalu.

pâr mewn parc

Ni ellir disgwyl i'r un gofalwr ofalu 24 y dydd, 365 niwrnod y flwyddyn.  Mae seibiannau rhesymol o'u rôl gofalu'n helpu gofalwyr i ymlacio a chael bywyd y tu hwnt i'w rôl gofalu.  Mae rhai pobl yn gweld bod seibiant cyfan o'r rôl gofalu - unrhyw beth o rai oriau i rai wythnosau - yn eu helpu i fagu nerth newydd, tra bod eraill yn cael mwy o fudd wrth dreulio amser gyda'r sawl maen nhw'n gofalu amdano mewn lleoliad lle maen nhw'n fwy na gofalwr a rhywun y gofelir amdano.

Cyfleoedd hamdden i ofalwyr

Gall gofalwyr a'r rhai maent yn gofalu amdanynt fanteisio i'r eithaf ar amser hamdden, gyda'i gilydd neu ar wahân.

Dysgu a Hyfforddiant i ofalwyr

Cyfleoedd i Ofalwyr i gadw eu sgiliau yn gyfredol a dysgu rhai newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM