Chwilio'r wefan
English
oak tree

Parciau a mannau gwyrdd

Mae gan Abertawe ddigonedd o barciau a gerddi i chi eu mwynhau.

parks welsh main image

Mas â chi i gael awyr iach a chwarae yn eich parc lleol!

O erddi hyfryd Clun a Singleton i'r hafan drofannol dan do yn Plantasia, mae rhywbeth i bawb ym mannau gwyrdd Abertawe.

Ceir llawer o adloniant hefyd ar Brom Abertawe - ewch â'r plant i'r ardaloedd chwarae llawn hwyl neu eu cyflwyno i golff ar Heol Ashleigh.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM