Chwilio'r wefan
English

You can still enjoy a walk outside in these difficult times - walking outside is great for your physical and mental health.

 

You are entitled to exercise outside, but you should walk from home or travel not more than 5 miles from your home address to start your walk. You must walk alone, with people from your household, or with members of one other household.

 

Keep a safe distance from other people - at least two metres away. If the beach or footpath is so busy that you're unable to maintain that distance, then leave and go home or find a place that is less busy.

 

Mwy o wybodaeth: Newidiadau i lwybrau cerdded a mynediad yn ardaloedd Gŵyr ac Abertawe oherwydd Coronafeirws

Cerdded

Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a Gŵyr. Mae popeth o lwybrau prom gwastad a pharciau i gerdded yn hamddenol, i lwybrau mwy heriol dros draethau a gweundir.

Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnwys 268 o filltiroedd (431km) ar Benrhyn Gŵyr yn unig ac mae llawer mwy yng ngweddill ardal Bae Abertawe. Mae nifer o deithiau cerdded sy'n addas i bobl o bob gallu a lefel ffitrwydd - un i'w hystyried yw Ffordd Gŵyr, taith gerdded 35 milltir drawiadol.

Gyda holl fanteision cerdded, nid oes esgus am beidio â mynd allan a mwynhau'r awyr agored a'r golygfeydd o'n cwmpas. Gallwch gael gwybod popeth y mae ei angen arnoch am gadw'n iach drwy gerdded gyda thaith gerdded dan arweiniad, llwybrau cerdded hirsefydlog y gallwch roi cynnig arnynt, neu drwy ymuno ag un o'r grwpiau cerdded pwrpasol yn ardal Bae Abertawe.

John Ashley, cydlynydd teithiau cerdded

John.Ashley@abertawe.gov.uk

Teithiau cerdded trefol

Mae pawb yn gwybod am fanteision cerdded yng nghefn gwlad neu ar hyd yr arfordir, ond os na allwch fynd i'r rhannau hyn, gallai'r teithiau cerdded trefol byr hyn fod yr ateb delfrydol.

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.

Grwpiau Cerdded

Dolenni defnyddiol i grwpiau cerdded ac awyr agored

Cadw'n iach trwy gerdded

Gall fod yn anodd pan sylweddolwch fod angen i chi ddechrau ymarfer corff yn fwy, p'un a ydych wedi cael braw iechyd, yn dod dros salwch neu wedi sylweddoli nad ydych mor heini ag roeddech yn arfer bod.

Cerdded yn agos i dda byw

Un o nodweddion arbennig Gŵyr yw'r ardaloedd mawr o iseldir rhostir comin lle gall ffermwyr â hawliau cominwyr bori eu da byw. Os ydych chi'n bwriadu cerdded yn yr ardaloedd hyn, bydd rhaid i chi gofio nifer o bethau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM