Chwilio'r wefan
English

Cerdded

Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a Gŵyr. Mae popeth o lwybrau prom gwastad a pharciau i gerdded yn hamddenol, i lwybrau mwy heriol dros draethau a gweundir.

Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnwys 268 o filltiroedd (431km) ar Benrhyn Gŵyr yn unig ac mae llawer mwy yng ngweddill ardal Bae Abertawe. Mae nifer o deithiau cerdded sy'n addas i bobl o bob gallu a lefel ffitrwydd - un i'w hystyried yw Ffordd Gŵyr, taith gerdded 35 milltir drawiadol.

Gyda holl fanteision cerdded, nid oes esgus am beidio â mynd allan a mwynhau'r awyr agored a'r golygfeydd o'n cwmpas. Gallwch gael gwybod popeth y mae ei angen arnoch am gadw'n iach drwy gerdded gyda thaith gerdded dan arweiniad, llwybrau cerdded hirsefydlog y gallwch roi cynnig arnynt, neu drwy ymuno ag un o'r grwpiau cerdded pwrpasol yn ardal Bae Abertawe.

John Ashley, cydlynydd teithiau cerdded

John.Ashley@abertawe.gov.uk

Teithiau cerdded hawdd

Mae'r teithiau cerdded ysgafn gradd 1 hyn yn berffaith ar gyfer dechreuwyr neu'r rheiny sydd am hamddena wrth gerdded yn y prynhawn.

Teithiau cerdded cymedrol

Teithiau cerdded gradd 2, ar gyfer cerddwyr mwy profiadol

Teithiau cerdded heriol

Teithiau cerdded gradd 3 ar gyfer cerddwyr profiadol, her fawr

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch arfordir a chefn gwlad Abertawe a Gŵyr ar droed.

Grwpiau Cerdded

Dolenni defnyddiol i grwpiau cerdded ac awyr agored

Cadw'n iach trwy gerdded

Gall fod yn anodd pan sylweddolwch fod angen i chi ddechrau ymarfer corff yn fwy, p'un a ydych wedi cael braw iechyd, yn dod dros salwch neu wedi sylweddoli nad ydych mor heini ag roeddech yn arfer bod.

Cerdded yn agos i dda byw

Un o nodweddion arbennig Gŵyr yw'r ardaloedd mawr o iseldir rhostir comin lle gall ffermwyr â hawliau cominwyr bori eu da byw. Os ydych chi'n bwriadu cerdded yn yr ardaloedd hyn, bydd rhaid i chi gofio nifer o bethau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM