Toglo gwelededd dewislen symudol

Teithiau cerdded trefol

Mae pawb yn gwybod am fanteision cerdded yng nghefn gwlad neu ar hyd yr arfordir, ond os na allwch fynd i'r rhannau hyn, gallai'r teithiau cerdded trefol byr hyn fod yr ateb delfrydol.

Maent yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd am wella eu hiechyd, pobl ag anawsterau symudedd neu'r rheini sydd am archwilio ardal newydd. 

Os ydych chi'n chwilio am leoedd eraill i fynd am daith gerdded fer, mae ein parciau a'n gerddi'n lle da i ddechrau. Neu gallwch ymuno â thaith gerdded dan arweiniad hyfforddwr lleol.

Taith Gerdded Blaenymaes

Pellter: 0.9 milltir /1.4km

Taith Gerdded Bôn-y-maen, Tŷ Draw

Pellter: 1.1 milltir /1.7km

Taith gerdded Brynmill

Pellter: 1.5 milltir /2.4km

Taith gerdded Gerddi Clun

Pellter: 1 milltir/ 1.6km

Taith gerdded Parc Coed Gwilym

Pellter: 1.7 milltir /2.7km

Trywydd Darganfod Abertawe

Pellter: 1.2 milltir /2km

Taith Gerdded Llyn y Fendrod

Pellter: 1 milltir/ 1.6km

Taith Gerdded yr Hafod

Pellter: 1 milltir/ 1.6km

Taith gerdded (fer) LC

Pellter: 0.8 milltir /1.3km

Taith gerdded Mayhill

Pellter: 1.1 milltir /1.8km

Taith Gerdded Pen-clawdd

Pellter: 2 milltir /3.2km
Close Dewis iaith