Chwilio'r wefan
English

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch arfordir a chefn gwlad Abertawe a Gŵyr ar droed.

Rydym yn hyrwyddo nifer o lwybrau cerdded a gallwch lawrlwytho taflenni'n dangos y teithiau cerdded o'r dudalen hon, neu drwy e-bostio countrysideaccess@swansea.gov.uk os hoffech i ni anfon copi atoch.

 

Archwiliwch goetiroedd hynafol Gŵyr

Dewch i ddarganfod cyfaredd coetiroedd hynafol yn y gyfres hon o chwe thaith gerdded o gwmpas ardal Gŵyr.Gyda chyfoeth o fywyd gwyllt, harddwch ac awyrgylch, mae coetiroedd hynafol yn un o'n cynefinoedd mwyaf gwerthfawr.

Dros ganrifoedd o orchudd coedwigol di-dor, maent wedi datblygu cymunedau cymhleth o goed, planhigion, ffyngau a micro-organebau  sy'n cynnal llu o rywogaethau anifeiliaid.

Gallant hefyd gynnwys cyfoeth o olion archaeolegol - cliwiau yngl ˆyn â'u pwysigrwydd hanesyddol i bobl fel ffynhonnell pren, tanwydd a bwyd. Er eu bod bob amser yn ddiddorol, mae'n debyg bod coetiroedd hynafol ar eu gorau yn y gwanwyn pan fo blodau llawr y coetir yn eu hanterth.

PDF Document Coed yr Esgob (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Dyffryn Llandeilo Ferwallt (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Cwm Clydach - Llwybr Trussler (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Coed Cwm Iorwg (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Coed Nicholaston (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Coed cwm Penllergaer (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Map, allwedd + gwybodaeth diogelwch (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Llwybr Arfordir Cymru Gyfan - Rhan Bae Abertawe a Gŵyr

Mae rhan Bae Abertawe a Gŵyr o Lwybr Arfordir Cymru'n estyn o Borth Tawe a Glannau SA1 yn y dwyrain o gwmpas penrhyn prydferth Gŵyr i Gasllwchwr yn y gorllewin. Mae'r map yn y daflen hon yn dangos yr holl hawliau tramwy ym Mhenrhyn Gŵyr. (Cywir ar amser argraffu, Mawrth 2014)
PDF Document Llwybr Arfordir Cymru - Gŵyr (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Llwybrau Arfordir Gŵyr - Llanrhidian i Cheriton

Taith ddymunol trwy gefn gwlad mwyn gogledd Gŵyr gan ddefnyDddio rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr rhwng Llanrhidian a Cheriton.
PDF Document Llanrhidian i Cheriton (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd
 

Llwybrau Arfordir Gŵyr - Trwyn Oxwich

Taith drawiadol o gwmpas un o drwynau mwyaf prydferth a dramatig Gŵyr; trwy goetir prydferth ac ar draws clogwyni agored gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr.
PDF Document Trwyn Oxwich (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
 

Teithiau Arfordir Gŵyr - Taith Gylchol Llanmadog

Taith gerdded drawiadol drwy fryngaer Oes yr Haearn, ar draws tir comin agored, ar hyd llwybrau twyni tywodlyd a thrwy bentref Llanmadog.
PDF Document Cwmcerdinen (PDF, 626KB)Yn agor mewn ffenest newydd
 

Teithiau Arfordir Gŵyr - Taith Gylchol Llanmorlais

Taith gerdded ddymunol trwy dirwedd amrywiol o gaeau, bryniau a choetir.
PDF Document Cwm Clydach (PDF, 866KB)Yn agor mewn ffenest newydd
 

Teithiau Arfordir Gŵyr - Dyffryn Llandeilo Ferwallt a Bae Pwll Du.

Gan ddefnyddio'r daflen hon, gall yr holl gerddwyr, o'r profiadol i'r dechreuwyr, ddod o hyd i lwybrau sy'n addas iddynt drwy ddyffryn Llandeilo Ferwallt ac ymlaen i lwybr yr arfordir ym Mae Pwll Du.
PDF Document Bishopston Valley and Pwll Du Bay (Gower coast walks) (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Teithiau Arfordir Gŵyr - Tregŵyr, y Crwys a Dynfant

Taith gerdded ddeniadol trwy gaeau a choetir, gan ddechrau a gorffen yn agos at Lwybr Arfordir Gŵyr ym mhentref Tregŵyr gyda chysylltiadau â phentrefi'r Crwys a Dyfnant.
PDF Document Gowerton, Three Crosses and Dunvant (Gower coast walks) (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Cwmcerdinen

Mae'r gylchdaith dair milltir a hanner hon, gyda'i golygfeydd ysblennydd tua Gŵyr a Bannau Brycheiniog, yn un o dirweddau gwledig mwyaf naturiol Abertawe.
PDF Document Cwmcerdinen (PDF, 626KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Cwm Clydach

Mae'r gylchdaith naw milltir hon yn dilyn Afon Clydach Isaf trwy goetir heddychlon, ymlaen i dir comin heb ei ddifetha â golygfeydd ysblennydd tua Bannau Brycheiniog. 
PDF Document Cwm Clydach (PDF, 866KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Graig Fawr

Mae'r daith gerdded saith milltir a hanner hon yn dechrau ac yn dod i ben yng ngorsaf drenau Pontarddulais, ac yn mynd trwy dref Pontarddulais ac yna ar draws tir comin prydferth, heb ei ddifetha, gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Moryd Llwchwr.
PDF Document Graig Fawr walk (PDF, 944KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Cwm Ysgiach

Mae'r daith gerdded gylchol 7 milltir hon yn dechrau yng nghaffi Cronfa Ddŵr Lliw ac yn eich arwain trwy bentref Felindre, safle hen fedd dioddefwr llofruddiaeth ac ar draws gweundir agored gyda golygfeydd godidog dros Foryd Llwchwr a gogledd Gŵyr.
PDF Document Cwm Ysgiach walk (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

'Mynd i gerdded ar y bws'

Gellir cyrraedd pob un o'r teithiau cerdded hyn ar y bws ac maent rhwng 1¼ a 3 milltir o hyd.

Ar hyn o bryd, mae 5 taith gerdded, gydag 1 arall yn yr arfaeth yn Nyfnant.  Mae'r teithiau cerdded wedi'u trefnu i fod cyn hawsed ag y bo modd i'w defnyddio ac maent wedi'u cyfeirnodi â chyfeirnodau amlwg.
PDF Document Felindre a Chronfa Ddwr Lliw Isaf (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 403KB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Langland a Chaswell (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Llanmadog (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Penmaen (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
PDF Document Rhosili (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd
 

Llanrhidian Uchaf

Lluniwyd y daflen hon gan Gyngor Cymunedol Llanrhidian Uchaf a'r Tîm Mynediad Cefn Gwlad ac mae'n dangos 3 thaith gerdded yn ardal Penclawdd/Crofty/Y Crwys.
PDF Document Llanrhidian Uchaf (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM