Chwilio'r wefan
English
Oak tree

Mabwysiadwch fainc coffa

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar fainc yn y parc y mae'r rhoddwr wedi'i ddewis o'r lleoliadau sydd ar gael.

Adopt a bench

Mae cynllun 'Mabwysiadu Mainc' yn ffordd wych i gefnogi a mwynhau ein gerddi parc Abertawe y mae llawer o bobl yn dod i'w mwynhau gyda'u teuluoedd ac yn rhoi lle i breswylwyr eistedd ac ymlacio, boed law neu hindda.

Mae cyfrannu at fawysiadu neu roi mainc yn ffordd ddelfrydol o nodi carreg filltir bwysig neu ddigwyddiad, neu o goffau bywyd anwylyn neu anifail anwes.

Mae ein cynllun mabwysiadu newydd yn cynnig y cyfle i fusnesau, sefydliadau neu unigolion i roddi mainc newydd neu fabwysiadu mainc newydd neu fabwysiadu mainc bresennol ac i gael lle personol a sylweddol yn un o'n gerddi hardd.

Gellir mabwysiadu'r meinciau am 10 mlynedd ac mae'n costio o £1,800 am fainc newydd neu £1,200 i fabwysiadu mainc bresennol. I gydnabod y cyfraniad, byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli, wedi'i ysgythru â geiriau o'ch dewis ar y fainc parc y mae'r rhoddwr wedi dewis o'r lleoliadau sydd ar gael. Bydd y rhodd yn ariannu ac yn cynnal y fainc a'r plac wedi'i ysgythru ar y fainc. Gwneir gwaith gosod rhwng mis Hydref a mis Mawrth a phan fo cyflwr y tir a'r tywydd yn addas. Sylwer bod y broses gyfan fel arfer yn cymryd hyd at 16 wythnos o dderbyn yr archeb tan osod y fainc.

Benches under this scheme can only be donated or adopted on land owned by the City and County of Swansea. Requests for the adoption of an existing bench or donation of a new bench is available in most of our parks and beach locations, please specify the desired location at the time of enquiry. A list of all parks can be found here: A-Y o barciau a gwarchodfeydd natur.

Gan nad oes safleoedd addas ar ôl, nid oes modd mabwysiadu mainc yn y lleoliadau canlynol:

  • Clyne Gardens
  • Clyne Valley Park
  • West Cross
  • Norton
  • Mumbles Seafront
  • Bracelet Bay
  • Limeslade Bay
  • Langland Bay
  • Rotherslade Bay
  • Caswell Bay

Sylwer na allwn osod meinciau ar unrhyw lwybrau clogwyni ledled Dinas a Sir Abertawe. Yn ogystal, os nad oes mainc mewn lleoliad a ddymunir ar hyn o bryd yna ni allwn osod unrhyw feinciau newydd. Fodd bynnag, mae'n bosib y gallwn ailosod meinciau o hyd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch gwerthiannau@abertawegov.uk.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM