Chwilio'r wefan
English
Search with flower

Chwiliwch barciau a mannau gwyrdd

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a mannau gwyrdd i ddod o hyd i fannau awyr agored yn Abertawe a'r cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 107 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 11
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Mae Coed Parc Sgeti'n cwmpasu grŵp o bum coedwig fach leol yn ardal Sgeti yn Abertawe, y mae dwy ohonynt yn hawdd mynd iddynt.

  • Ymweliad hanfodol i deuluoedd o bob oedran. Mae gan Barc Singleton erwau o wyrddni diaddurn syml.

  • Mae'r Gerddi Botaneg yn gartref i un o gasgliadau planhigion pennaf Cymru gyda borderi blodau lliwgar a thai gwydr mawr.

  • Ardal o dir comin 68ha yw Ryers Down (sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

  • Mae bae ysgubol Rhosili ar ben pellaf Penrhyn Gŵyr. Gyda sgerbwd llongddrylliad ac ynys lanw Pen Pyrod Rhosili i'w gweld ar lanw isel, y ffordd orau i weld y cyfan...

  • Mae gan y parc hwn nifer o nodweddion diddorol gan gynnwys cwrt pêl fasged ac amffitheatr goncrit.

  • Mae Gwarchodfa Natur Leol Pwll Du yn cynnwys darn cul o dir gwastad ar ben y clogwyni a'r llethr i lawr i'r creigiau a olchir gan y môr, ac mae'n cynnal amrywiaeth...

  • Parc Primrose yn barc bychan yn Llansamlet.

  • Mae'r parc hwn i'r gogledd o'r sir ym mhentref Pontlliw.

  • Mae Clogwyni Pennard (ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bennaf) yn ddarn o arfordir hardd gwyllt a garw yn ne Gwyr, gyda Bae'r Tri Chlogwyn, sy'n...

Wedi'i bweru gan GOSS iCM